Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Ukraina: Gra na utrzymanie – Mikroblog#15, Koło Spraw Zagranicznych

Koło Spraw Zagranicznych działa prężnie, a jednym z kierunków jego działalności jest mikroblog, czyli krótkie notatki, starające się wyjaśniać istotne kwestie w sferze szeroko pojętych spraw zagranicznych. Wybrane notatki z cyklu mikrobloga będzie można przeczytać na stronie Instytutu w zakładce ,,ŻYCIE STUDENCKIE”. Zapraszamy na stronę Koła na Facebooku, na której można śledzić całość działalności KSZ.

 

7.12 ukraiński parlament (Wierchowna Rada) podjął decyzję o usunięciu ze stanowiska przewodniczącego komisji ds. walki z korupcją Jegora Soboleva. Za tą decyzją zagłosowało 256 parlamentarzystów, z czego 108 (na 143) z Bloku Poroszenki i 65 (81) z Frontu Narodowego – czyli dwóch partii składających się na koalicję rządzącą.

Sobolev blokował od dłuższego czasu wyznaczenie audytora z ramienia Wierchownej Rady do ciała nadzorującego działanie NABU. Tylko ten organ może wnioskować o usunięcie szefa Narodowego Biura Antykorupcyjnego, do czego dąży część obozu rządzącego. Brak reprezentanta parlamentu, uniemożliwiał wydanie takiej decyzji. Jednak dymisja Soboleva usuwa tę przeszkodę. Działania te są najprawdopodobniej częścią kampanii, mającej na celu uderzenie w niezależność Narodowego Biura Antykorupcyjnego (NABU).

Dymisja Soboleva zbiegła się w czasie z procedowaniem w parlamencie projektu ustawy, która pozwalałaby odwołać szefa NABU, nawet bez negatywnej opinii i wniosku ciała nadzorującego.

Powyższe działania spotkały się z radykalną odpowiedzią społeczeństwa oraz wspólnoty międzynarodowej. Przeprowadzano kampanię informacyjną w mediach społecznościowych (#savenabu), mającą na celu wycofanie wspomnianego projektu z obrad parlamentu. Krytykę działań Kijowa podjęły różne instytucje w tym MFW, Bank Światowy i Unia Europejska. Departament Stanu w swoim oświadczeniu zagroził, że takie działania mogą doprowadzić do osłabienia poparcia międzynarodowego dla ukraińskich władz. Warto nadmienić, że wobec niewywiązywania się przez Kijów ze zobowiązań, MFW wstrzymało wypłatę kolejnej transzy kredytu dla Ukrainy.

Pod presją międzynarodową, jeszcze tego samego dnia, projekt ustawy uderzającej w niezależność NABU, został wycofany. Dymisja przewodniczącego komisji ds. walki z korupcją, realizuje te same cele, lecz odwleka w czasie ich realizację. Należy więc zakładać, że wspomniana ustawa nie miała być uchwalona, a jedynie miała przykryć zmianę na czele komisji i stworzyć wrażenie, że władza czyni ustępstwo rezygnując z niej.

Powyższe wydarzenia stawiają pod znakiem zapytania przyszłość reform na Ukrainie. Głosowanie nad dymisją Soboleva pokazało, że znacząca część obozu rządzącego przeciwstawia się realnej walce z korupcją. Wobec braku woli politycznej, presja ze strony wspólnoty międzynarodowej, może nie wystarczyć do utrzymania się Ukrainy na ścieżce reform.

JIŻ

Więcej na temat konfliktu między NABU, a Prokuraturą Generalną

Źródła:
https://www.bloomberg.com/…/imf-joins-criticism-of-ukraine-…
https://www.rferl.org/a/ukraine-nabu-imf-worl…/28902554.html
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/12/8/7164854/
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/12/8/7164823/
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/12/6/7164561/
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/12/7/7164710/