Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu
MOST

MOST

PROGRAM MOST – SYSTEM MOBILNOŚCI STUDENTÓW

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy  się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez  semestr lub cały rok akademicki na jednym z dziewiętnastu polskich  Uniwersytetów.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

MOST daje możliwość:

  • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;
  • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta, zajęć dydaktycznych;
  • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;
  • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;
  • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;
  • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry;
  • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

W Programie MOST bierze udział 19 polskich szkół wyższych:

 

REKRUTACJA

Rekrutacja na Program MOST odbywa się dwa razy w roku:

  • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
  • od 30 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni).

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/,  umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie  konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się  rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie  MOST.

 

REKRUTACJA 2017

Informacje dot. rekrutacji na Program MOST na semestr letni w roku akademickim 2017/2018 –  www.most.amu.edu.pl