Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Możliwość wyjazdu studyjnego do instytucji europejskich w Brukseli (II stopień)

JESTEŚ STUDENTEM DZIENNIKARSTWA LUB NAUK POLITYCZNYCH I INTERESUJESZ SIĘ UNIĄ EUROPEJSKĄ?

 

ZAPRASZAMY DO BRUKSELI, 14-16 LUTEGO 2018R.

 

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce (PKE) organizuje wyjazd studyjny do instytucji europejskich w Brukseli dla studentów kursów magisterskich (II stopnia) z zakresu dziennikarstwa i nauk politycznych, którzy swoją przyszłość wiążą z komunikacją i mediami.

 

Celem wyjazdu jest przybliżenie przyszłym absolwentom aktualnej problematyki europejskiej, co z pewnością okaże się przydatne w dalszej karierze zawodowej.

 

Wyjazd Warszawa-Bruksela-Warszawa odbędzie się w dniach 14-16 lutego br. Komisja Europejska zapewnia transport (samolot), hotel i większość posiłków.

 

Do udziału zapraszamy osoby, którzy spełniają poniższe kryteria:

 

•       są studentami studiów magisterskich na kierunku z zakresu dziennikarstwa lub nauk politycznych

•       mogą udokumentować dorobek, który dotyczy pracy dziennikarskiej lub komunikacji społecznej (artykuł, audycja radiowa, program TV, blog, opis zrealizowanego projektu, praktyki, stażu, wolontariatu itp.);

•       preferowana będzie znajomość angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 

W wyjeździe wezmą udział studenci z różnych polskich uczelni. Grupa będzie liczyć 18 osób.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 17 stycznia (środa) pod adresem mail: COMM-REP-WAW-PRESS@ec.europa.eu.

 

Zastrzegamy sobie podjęcie decyzji dotyczącej wyboru uczestników. Wszyscy zgłaszający się otrzymają od nas informację do końca stycznia br. 

 

PLAN WYJAZDU

 

•       Wylot z Warszawy po południu 14 lutego (środa) o godz. 17.30

•       Bruksela – spotkania w ramach seminarium będą zaplanowane od rana do popołudnia. Wieczorem przewidujemy czas wolny. W programie nie ma zwiedzania Brukseli.

•       Powrót 16 lutego (piątek) o godz. 23.00 do Warszawy.

 

Dla osób spoza Warszawy, które nie będą miały szansy dotarcia do miejsca zamieszkania, przewidujemy nocleg w Warszawie po przylocie 16 lutego.

 

Wyjazd ma formułę seminarium – w programie przewidziano spotkania z urzędnikami instytucji europejskich (Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego), które będą dotyczyć aktualnych zagadnień związanych z UE. Uczestnicy są zobowiązani do aktywnego udziału w tych spotkaniach.

 

Po wyjeździe wystawimy Państwu certyfikat uczestnictwa, który prześlemy także na uczelnię, jako potwierdzenie udziału w 2-dniowym seminarium poświęconym tematyce europejskiej, organizowanym przez Komisję Europejską.

 

Ostateczny program wizyty przedstawimy w terminie późniejszym.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Wydział prasy
Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

https://ec.europa.eu/poland/about-us/contact_pl

 

Zaproszenie do Brukseli – pobierz