Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

MRFiW, egzamin poprawkowy

Egzamin poprawkowy z MRFiW odbedzie się 1.09.2017, godz. 9.45, Żurawia 4, 4 piętro