Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Nagroda imienia Prof. K. Skubiszewskiego

Instytut Stosunków Międzynarodowych ogłasza konkurs
imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego
na najlepszą pracę magisterską na temat polskiej polityki zagranicznej

Konkurs jest organizowany we współpracy z Fundacją imienia Krzysztofa Skubiszewskiego

Celem konkursu jest upowszechnianie wśród studentów polskich uczelni wiedzy na temat pierwszego Ministra spraw zagranicznych odrodzonej RP prof. Krzysztofa Skubiszewskiego oraz założeń prowadzonej przezeń polityki zagranicznej, polityki czasu wielkiego przełomu. Zakres tematyczny konkursu jest jednak znacznie szerszy. Będą w nim nagradzane najlepsze prace magisterskie na temat polskiej polityki zagranicznej Polski ze szczególnym uwzględnieniem polityki europejskiej RP oraz miejsca Polski w Europie w aspekcie ideowym, prawno-instytucjonalnym, politycznym, strategicznym i ekonomicznym. Cezurą wyjściową jest rok 1945.

Prace magisterskie zgłaszane do konkursu powinny być obronione do końca danego roku akademickiego czyli 30 września oraz nadsyłane do ISM UW w wersji papierowej i elektronicznej – wraz z krótkim listem uzasadniającym od promotora – do 30 listopada. Prace mają być napisane w języku polskim. Ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu następnego roku, przy okazji krótkiej sesji poświęconej polskiej polityce zagranicznej i osobie Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego. Niezależnie od kierunku studiów, chodzi o prace obronione na polskiej uczelni.

Przyznawana będzie jedna I nagroda (dyplom i nagroda pieniężna) oraz dwa wyróżnienia. Wyróżnione prace, jeśli będzie to uzasadniał ich temat i poziom, będą mogły być opublikowane w jednej z serii wydawniczych ISM UW.

Skład kapituły: prof. dr hab. Roman Kuźniar – przewodniczący kapituły, prof. dr hab. Dariusz Popławski, prof. dr hab. Ryszard Zięba, dr hab. Andrzej Szeptycki, dr hab. Paweł Borkowski, dr Agnieszka Bieńczyk-Missala, dr Aleksandra Jarczewska


VII Sympozjum imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego

Relacja i zdjęcia z VII edycji: zobacz

 


VII Sympozjum imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego

Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego zapraszają na VII Sympozjum imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego, pt. Euro polską racją stanu?, które odbędzie się w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego UW, 21 marca 2018 roku, o godz. 16.30. Wykład wprowadzający wygłosi b. premier RP Marek Belka.

Zob. PROGRAM

 


VI Sympozjum imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego

Relacja i zdjęcia z VI edycji: zobacz

 


VI Sympozjum imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego

Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego zapraszają na VI Sympozjum imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego, pt. Kryzys demokracji liberalnej i polityka zagraniczna, które odbędzie się w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego UW, 6 marca 2017 roku, o godz. 16.30. Wykład wprowadzający wygłosi b. prezydent RP Bronisław Komorowski.

Zob. PROGRAM

 


VI edycja konkursu im. Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego – werdykt Kapituły

Kapituła konkursu imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego na najlepszą pracę magisterską na temat polskiej polityki zagranicznej pod przewodnictwem prof. Romana Kuźniara przyznała nagrodę Pani Beacie Szurnickiej za pracę pt. „Aktywność polskich posłów VI i VII kadencji Parlamentu Europejskiego”, której promotorem była dr Agnieszka Bieńczyk-Missala z Uniwersytetu Warszawskiego. Wyróżnienie otrzymała Pani Dominika Baran za pracę pt. „Rozbieżności w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1998-2005”, napisaną pod kierunkiem prof. Justyny Zając.

Serdecznie gratulujemy autorkom prac oraz promotorkom!

 


 

V Sympozjum im. Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego

W „Konkursie imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego na najlepszą pracę magisterską z zakresu polskiej polityki zagranicznej po 1945 r.”. Laureatem został absolwent ISM Bartosz Duda, który pod kierunkiem prof. dr hab. Romana Kuźniara napisał pracę pt. „Polska wizja Unii Europejskiej – prezydencja 2011”.

Relacja i zdjęcia z V edycji Sympozjum: zobacz

 


 

IV Sympozjum imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego

Relacja i zdjęcia z IV edycji: zobacz

 


 

III Sympozjum imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego

Relacja i zdjęcia z III edycji: zobacz

 


 

II Sympozjum im. Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego

Relacja i zdjęcia z II edycji: zobacz

 


 

I Sympozjum im. Krzysztofa Skubiszewskiego

Relacja i zdjęcia z I Sympozjum im. Krzysztofa Skubiszewskiego: zobacz