Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Najbliższe dyżury Koordynatora ds. programu Erasmus mgr Anity Budziszewskiej

Poniedziałek 25 wrzesnia – godz. 14.00-16.00 s. 400
Czwratek 28 wrzesnia – godz. 14.00-16.00 s. 400