Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Network of Humanitarian Action Intensive Programme 2017

Przez ostatni tydzień Warszawa gościła teoretyków i praktyków pomocy humanitarnej. Od4 do 10 września 2017 r. trwał Network of Humanitarian Action Intensive Programme (NOHA IP) 2017 organizowany przez Uniwersytet Warszawski (WNPiSM – Instytut Stosunków Międzynarodowych, WPiA oraz WGiSR). Uniwersytet Warszawski gościł ponad 200 uczestników (studentów i wykładowców) z całego świata. Program intensywny jest uroczystym rozpoczęciem wspólnych studiów magisterskich z zakresu pomocy humanitarnej prowadzonych obecnie przez osiem europejskich uniwersytetów: Aix Marseille Université, Rijksuniversiteit Groningen, Ruhr-Universität Bochum, Universidad de Deusto, L Università ta’ Malta, University College Dublin, Uppsala Universitet oraz Uniwersytet Warszawski.

Podczas bardzo intensywnego kursu studenci mieli okazję wysłuchać wykładów ponad 50 gości, którzy są zarówno wybitnymi ekspertami w zakresie pomocy humanitarnej jak również osobami pracującymi na misjach humanitarnych na całym świecie. Tegoroczny wykład inauguracyjny wygłosił Pan Christos Stylianides, Komisarz ds. Pomocy Humanitarnej i Zarządzania Kryzysowego w Komisji Europejskiej (DG ECHO). Ponadto studenci wzięli udział w symulacjach dotyczących bezpieczeństwa w strefie działań wojennych organizowanych przez Port Arthur.

W uroczystej inauguracji Programu Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych reprezentowali dr Justyna Godlewska-Szyrkowa, Prodziekan ds. Studenckich oraz dr Łukasz Zamęcki Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. Instytut Stosunków Międzynarodowych reprezentowany był przez dr Dorotę Heidrich zastępcę dyrektora ds. dydaktycznych oraz dra Marek Madej zastępcę dyrektora ds. naukowych i współpracy z zagranicą. Za organizację całego programu odpowiedzialni byli dr Patrycja Grzebyk oraz Aleksander Zieliński.