Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Newcomers No More? Contemporary NATO and the Future of Enlargement from the Perspective of „Post-Cold War” members

Newcomers No More? Contemporary NATO and the Future of Enlargement from the Perspective of „Post-Cold War” members

pod redakcją
Roberta Czuldy i Marka Madeja
Warszawa 2015

 

 

 

 

 

Nowa publikacja pod redakcją doktora Marka Madeja: Newcomers No More? Contemporary NATO and the Future of Enlargement from the Perspective of „Post-Cold War” members”

Niedawno ukazała się nowa publikacja poświęcona NATO: Newcomers No More? Contemporary NATO and the Future of Enlargement from the Perspective of „Post-Cold War” members, pod współredakcją doktorów: Roberta Czuldy z Katedry Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Łódzkiego oraz Marka Madeja, pracownika Zakładu Studiów Strategicznych ISM. Doktor Marek Madej jest również autorem jednego z artykułów zamieszczonych w zbiorze. Książka, przygotowana przez zespół badaczy z ośrodków akademickich i analitycznych z kilkunastu krajów europejskich, stanowi próbę prezentacji spojrzenia na funkcjonowanie Sojuszu, jego najważniejsze zadania i problemy oraz stojące przed Sojuszem wyzwania, w tym przyszłość procesu rozszerzenia. Skoncentrowano się w niej na perspektywie krajów, które przystąpiły do Sojuszu w okresie pozimnowojennym, uwzględniając jednak także punkt widzenia państw partnerskich, w tym kandydujących do Sojuszu. Publikacja ukazuje się przy wsparciu finansowym Departamentu Dyplomacji Publicznej NATO, a także m.in. Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW.

Książka dostępna jest w formie elektronicznej m.in. w serwisach Google books oraz Academia.edu.
Można ją również pobrać tutaj.

Newcomers No More Contemporary NATO and the Future of Enlargement from the Perspective of Post-Cold War members