Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego

Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar ukazała się monografia dr Patrycji Grzebyk Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego (Warszawa 2018).

Więcej

Książka została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/D/HS5/01413.