Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Nowa publikacja „Region Azji i Pacyfiku w latach 1985-2015. Ciągłość i zmiana w regionalnym systemie międzynarodowym”

Nowa publikacja „Region Azji i Pacyfiku w latach 1985-2015. Ciągłość i zmiana w regionalnym systemie międzynarodowym”
Ukazała się nowa publikacja pt. „Region Azji i Pacyfiku w latach 1985-2015. Ciągłość i zmiana w regionalnym systemie międzynarodowym” pod red. Aleksandry Jarczewskiej oraz Jakuba Zajączkowskiego.

Inspiracją dla pojęcia na nowo tematyki dotyczącej regionu Azji i Pacyfiku był jubileusz trzydziestolecia wydania artykułu prof. Edwarda Haliżaka pt. „Region Pacyfiku w stosunkach międzynarodowych” opublikowanego w Sprawach Międzynarodowych (1985, nr 12).
Efektem przeprowadzonych badań, odnoszących się do okresu 1985–2015, jest publikacja, którą oddajemy w Państwa ręce.

Szczególnie istotnym wątkiem podjętym przez Autorów jest problem ciągłości i zmiany w stosunkach międzynarodowych na przykładzie regionu Azji i Pacyfiku. Wysoka dynamika rozwojowa, jaka ma miejsce na tym obszarze we wszystkich dziedzinach, uzasadnia stawianie takiego celu badawczego, którego ranga w literaturze przedmiotu jest powszechnie podkreślana.

Artykuł Profesora z 1985 roku stanowi punkt wyjścia do analiz porównawczych w trzydziestoletnim okresie rozwoju procesów regionalnych na obszarze Azji i Pacyfiku, które doprowadziły do przekształcenia go w centrum światowej gospodarki i stosunków międzynarodowych w sferze politycznej i bezpieczeństwa.

Zapraszamy do lektury
Aleksandra Jarczewska i Jakub Zajączkowski

Spis treści – pobierz
Region Azji i Pacyfiku