Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Nowe publikacje zagraniczne ISM

Nowe publikacje zagraniczne ISM

The Merits of Regional Cooperation

W kwietniu i maju br. ukazały się w wydawnictwach zagranicznych publikacje pracowników ISM UW. Były one rezultatem badań realizowanych w ramach Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami.

Publikacje:

1. Jakub Zajączkowski, Marcin Florian Gawrycki, Agnieszka Bógdał-Brzezińska (red.), Re-visions and Re-Orientations: Non-European Thought in the International Relations Studies, Bloomsbury, New Delhi, London, New York, Sydney 2014;
Spis treści

2. Jakub Zajączkowski, Siegfried O. Wolf, EU-Pakistan Relations: European Perspectives at the Turn of Twenty-First Century, (w) Siegfried O. Wolf, Paulo Casaca, Anne J. Flanagan, Catia Rodrigues (red.), The Merits of Regional Cooperation, Springer, New York, London, Heidelberg 2014;
Spis treści

3. Karina Jędrzejowska, India and the Eurozone Sovereign Debt Crisis, (w) Rajendra K. Jain (red.), India and the European Union in a Changing World, AAKAR 2014;

4. Karina Jędrzejowska, Economic Transition in Poland and India: Not So Different Story?, (w:) Vijay Sakhuja, Dinoj K. Upadhyay (red.), India-Poland Relations in the 21st Century, ICWA, PISM, New Delhi, 2014.

Re-visions and Re-Orientations: Non-European Thought in the International Relations Studies