Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Od dnia 20.10.2017 r. dyżur pani dr hab. Agnieszki Bógdał-Brzezińskiej będzie odbywał się w Gmachu Audytoryjnym, sala 303, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28