Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

ODWOŁANE zajęcia dr H. Schreiber-19.02

Z powodu choroby zajęcia dr H. Schreiber (OGUN Culture and cultural heritage in international law oraz Kulturowe uwarunkowania operacji wojskowych) w dniu 19.02 są odwołane. Sposób odrobienia zajęć zostanie uzgodniony ze studentami w kolejnym tygodniu.