Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Oferta praktyk studenckich i absolwenckich w ramach programu ERASMUS + w Berlinie!

Oferta dotyczy: GPB-Group (German Poland Bridge Group) * przedsiębiorstwo świadczące usługi doradcze głównie dla polskich przedsiębiorców w zakresie wejścia na rynek niemiecki; poszukiwanie kontrahentów na rynku polskim oraz niemieckim, wykonywanie analiz produktu; obsługa prawna; tłumaczenia

Praktyki mogą odbyć się w berlińskim biurze polskiej firmy GPB-Group, w niemieckiej firmie RAO-Consult, która jest niemieckim odpowiednikiem GPB-Group wyłącznie do obsługi niemieckich klientów a także w niemieckiej spółce polskiej firmy Zabi.

Język: angielski lub niemiecki

Link do strony internetowej:

http://gpb-group.pl/

http://www.rao-consult.de/

 

Oferta dla: studenci Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych  UW

 

Kontakt do koordynatorów:

Ze strony WNPiSM UW: Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus+ (anita.budziszewsla@uw.edu.pl)

Ze strony GPB-Group: Pani Katarzyna Muniak(katarzyna.muniak@gpb-group.com)