Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Oferta stypendiów zagranicznych na rok akademicki 2018/2019 ogłoszona przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA)

Uprzejmie zawiadamiam, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła ofertę stypendiów zagranicznych na rok akademicki 2018/2019 realizowanych w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej. Oferta oraz pełna informacja dostępna jest na stronie Biura Spraw Studenckich: www.bss.uw.edu.pl (na dole strony ikonka „stypendia zagraniczne NAWA”).

Pełną dokumentację, wyszczególnioną w wykazie NAWA wraz z pismem przewodnim Kierownika/Zastępcy Kierownika jednostki dydaktycznej należy złożyć w Biurze Spraw Studenckich UW w niżej podanych terminach dla poszczególnych krajów:

 

w terminie do dnia 24 listopada 2017 r.:

Izrael

 

w terminie do dnia 8 grudnia 2017 r.:

Armenia                                 Mongolia

Białoruś                                  Rumunia

Bułgaria                                  Serbia

Chiny                                     Słowacja

Chorwacja                             Słowenia

Czechy                                  Turcja

Egipt                                       Ukraina

Grecja                                    Węgry

Kazachstan                           Wietnam

Macedonia

 

w terminie do dnia 23 marca 2018 r.:

Japonia

 

Jednocześnie informujemy, że ani Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, ani Uniwersytet Warszawski nie pokrywają kosztów podróży do i z kraju odbywania stypendium. W związku z powyższym obowiązuje zasada składania przez studentów oświadczeń, że koszty podróży pokryją we własnym zakresie i nie będą ubiegać się o ich zwrot.