Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

OGUN Mocarstwa Ekonomiczne

Szanowni Państwo,

Wykład monograficzny o mocarstwach ekonomicznych zacznie się od drugiego tygodnia zajęć tzn. 27.02.