Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

OGUN – Service Learning dla studentów zagranicznych na Uniwersytecie Warszawskim – ruszają w semestrze zimowym!

Serdecznie zapraszam​y​na innowacyjne zajęcia prowadzone​ wspólnie przez pracowników Instytutu Polityki SpołecznejInstytutu Stosunków Międzynarodowych ​w formule service learning​. Jest to metoda nauczania ​opart​a​na jednoczesnym kształceniu studentów i angażowaniu ich w odpowiednio zaprojektowane działania mające na celu rozwiązanie konkretnych wyzwań związanych z sytuacją studentów migrantów na Uniwersytecie Warszawskim. Studenci zapoznają się z podstawowymi teoriami migracji, mobilności i metodologią badań. Przeprowadzą badania, diagnozują sytuację studentów – migrantów na Uniwersytecie Warszawskim oraz wdrożą zaproponowane przez siebie rekomendacje. Możliwość tworzenia raportu, organizacji prezentacji końcowej (otwartej) uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach i wyjazdu studyjnego na Uniwersytet Techniczny w Berlinie, we współpracy z którym odbywają się zajęcia.​

Więcej informacji można uzyskać u prowadzących: dr Janina Petelczyc j.petelczyc@uw.edu.pl i dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz j.nakonieczna@uw.edu.pl

​Zajęcia mają status OGUN-u. Odbywać się będą w środy ​godz. 16:30-18:00 w Instytucie Polityki Społecznej.
Zapraszamy do zapisów ! Liczba miejsc ograniczona !