Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Open Source – Open Mind! Nowy projekt studentów Koła Spraw Zagranicznych ISM UW

Prawda czy fałsz? To pytanie zadawane coraz częściej przez internautów na całym świecie. W dobie  powszechnego manipulowania informacją i rosnącego fenomenu ,,fake news” konieczne jest przeciwdziałanie dezinformacji. Dlatego właśnie powstał projekt ,,Open Source – Open Mind”. W jego ramach niezbędne wsparcie otrzymają nie tylko odbiorcy treści, ale też ich twórcy o dużym zasięgu oddziaływania.

Wszyscy zainteresowani będą mogli wziąć udział w wydarzeniach otwartych, które zostaną zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Demagog w formie zajęć edukacyjnych. W ich trakcie uczestnicy nauczą się rozpoznawania i przeciwdziałania tzw. “fake newsom”. Wybrana grupę twórców weźmie udział w profesjonalnych warsztatach zamkniętych poprowadzonych przez ekspertów z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Ponadto Koło Spraw Zagranicznych ISM UW przygotuje szereg wykładów, seminariów i spotkań dedykowanych do studentów i osób wchodzących na rynek pracy. Taka formuła pozwoli nie tylko na zmaksymalizowanie zasięgu projektu, ale także na integrację różnych środowisk zainteresowanych zwalczaniem problemu dezinformacji. Popularyzację inicjatywy wesprze kampania informacyjna w mediach społecznościowych. Podsumowaniem projektu będzie tworzony w toku trwania projektu ogólnodostępny poradnik, w którym zawarte zostaną najważniejsze informacje i wnioski wszystkich uczestników “Open Source – Open Mind”. Następnie poradnik ten zostanie opublikowany w Internecie i udostępniony każdemu zainteresowanemu użytkownikowi sieci.

Nabyte przez uczestników umiejętności i zdobyta wiedza wpłyną na ich rozwój osobisty, zawodowy, a także wzmocnią potencjał społeczny. Projekt pozwoli na identyfikację zróżnicowanych potrzeb i problemów, które w przyszłości będą mogły być rozwiązane w ramach jego kontynuacji. Do tego potrzebna jest współpraca wszystkich zainteresowanych na wielu poziomach. Bezpieczna cyberprzestrzeń jest niezbędna dla budowy współczesnego społeczeństwa obywatelskiego.

***

Koło Spraw Zagranicznych ISM UW to studencka organizacja koncentrująca się na praktycznym wymiarze działalności w przestrzeni uniwersyteckiej. Obszarem zainteresowań KSZ jest tematyka związana ze stosunkami międzynarodowymi. Opiekunem naukowym Koła jest dr Marek Madej, zastępca dyr. ds. naukowych i współpracy z zagranicą oraz były analityk PISM.

Działania KSZ koncentrują się na integracji ambitnych studentów, wymianie opinii, poglądów oraz użytecznych kompetencji, zdobywanie wiedzy praktycznej i współpracę z różnymi instytucjami.

***

Projekt „Open Source – Open Mind” działa w programie „UW: Inicjatywy dla otoczenia”, który jest realizowany na Uniwersytecie Warszawskich w ramach programu Santander Universidades, realizowanym w Polsce przez Bank Zachodni WBK.