Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Opłaty za studia i inne usługi edukacyjne

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW wdrożył od roku akademickiego 2011/2012 system płatności w USOS. W związku z tym prosimy o NIE DOKONYWANIE żadnych wpłat na poczet roku akademickiego 2011/2012 na konto Wydziału. Każdy ze studentów posiada swój wirtualny nr rachunku, na który będzie dokonywał wpłat za wszelkie usługi edukacyjne ( z wyjątkiem opłaty za ELS, języki oraz WF). Numer tego konta jest dostępny w USOSWEBIE https://usosweb.wdinp.uw.edu.pl w zakładce: „DLA STUDENTÓW” ►„MOJE STUDIA” ►„PŁATNOŚCI”

Prosimy o dokonywanie wpłat dopiero po ukazaniu się naliczonej należności w usoswebie. Wcześniejsza wpłata będzie powodowała komplikacje. WSZELKIE ZALEGŁE PLATNOŚCI ZA POPRZEDNIE LATA AKADEMICKIE NALEŻY WNOSIĆ NA DOTYCHCZASOWY RACHUNEK. Studenci I roku będą mogli logować się w usoswebie dopiero po wpisaniu ich do systemu USOS.

Wysokość opłat
Wysokość opłat za usługi edukacyjne 2014/2015 zobacz

Regulamin wnoszenia opłat
Regulamin wnoszenia opłat WDINP 2014/2015 zobacz

Wzory podań
Podanie o dofinansowanie czesnego zobacz
Podanie o umorzenie innych opłat zobacz