Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Order Palm Akademickich dla Profesor Marii Pasztor

Ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy wręczył w poniedziałek 19 marca 2018 r. Ordery Palm Akademickich w randze kawalera Profesor Małgorzacie Molędzie-Zdziech i Profesor Marii Pasztor. Ustanowiony w roku 1955, order Palm Akademickich jest przyznawany osobom, które działając na uczelniach wyższych czy – ogólniej – w szkolnictwie przyczyniają się do promowania kultury na świecie.

żródło: https://pl.ambafrance.org/Uroczystosc-wreczenia-Orderow-Palm-Akademickich