Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Pełnomocnik ISM ds. praktyk

Pełnomocnikiem ds. praktyk w Instytucie Stosunków Międzynarodowych jest dr Paula Marcinkowska (p.marcinkowska@uw.edu.pl).  Dyżur pełnomocnika zobacz: dyżury pracowników.

Pełnomocnikiem ds. praktyk na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, z którym można się kontaktować, gdy pełnomocnik instytutowy jest niedostępny, jest dr Tomasz Mering (tomasz.mering@uw.edu.pl).

Osoby zainteresowane uzyskaniem skierowania powinny skontaktować się z dr Paulą Marcinkowską drogą mailową PRZED dyżurem. Podobnie osoby chcące zgłosić się do ubezpieczenia NNW czy uzyskać zaświadczenie o ubezpieczeniu. Osoby zainteresowane uzyskaniem porozumienia indywidualnego z instytucją przyjmującą na praktyki, proszone są o kontakt bezpośrednio z wydziałowym pełnomocnikiem ds. praktyk (dr Tomasz Mering).

Osoby, które pragną uzyskać wpis w indeksie/karcie powinny przed przyjściem na dyżur uzupełnić indeks/kartę. Zawsze wpisujemy 120 H (nawet jeśli odbyliśmy więcej godzin praktyk), w rubryce wykładowca (prowadzący) wpisujemy: dr Paula Marcinkowska, w rubryce przedmiot wpisujemy: Praktyki zawodowe w ….(tu trzeba wpisać miejsce odbywania praktyk) w okresie od…. do….