Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Jean Monnet Chair

Prof. dr hab. Ryszard Zięba otrzymał grant Jean Monnet Chair. Grant przyznała Komisja Europejska na podstawie  projektu pt.  „The European Union in the International Security System”. Decyzja nr 2008-2745.

Główne zadanie dot. działalności dydaktycznej związanej z tytułem grantu: wykłady dot. europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony; seminaria magisterskie związane z aspektem bezpieczeństwa i polityczną integracją Europy, doktoranckie seminarium dot. integracji europejskiej i studiów bezpieczeństwa. Wszystkie te tematy są ściśle związane z integracją polityczną w Europie. Oferowanie tych kursów spełnia cele program LLP Jean Monnet.

Głównym celem grantu jest wkład w rozwój edukacji przez całe życie.

Beneficjentami projektu są studenci stosunków międzynarodowych, europeistyki i politologii studiujący na WDiNP.