Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

NOHA

NOHA

W 2008 r. Instytut Stosunków Międzynarodowych we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji oraz Instytutem Studiów Regionalnych i Globalnych UW stał się pełnoprawnym członkiem Network on Humanitarian Assistance (NOHA).

NOHA powstała w 1993 roku. Jest to pierwsza sieć uniwersytetów na szczeblu europejskim zajmująca się rozwojem edukacji humanitarnej. Ma ona na celu zaszczepienie profesjonalizmu wśród pracowników organizacji humanitarnych poprzez zapewnienie solidnej podstawy intelektualnej oraz rozwój logicznych pojęć i spójnych zasad, które z kolei mają doprowadzić do „dobrych praktyk”. NOHA przyczynia się również do zwiększenia świadomości na temat kwestii humanitarnych wśród decydentów politycznych i szeroko rozumianej opinii publicznej.

Członkami NOHA są:

 • Belgia – Université catholique de Louvain (UCL)
 • Francja – Université Paul Cézanne Aix-Marseille III (UPCAM)
 • Niemcy – Ruhr-Universität Bochum (RUB)
 • Irlandia – University College Dublin (UCD)
 • Litwa – Vilniaus universitetas
 • Polska – Uniwersytet Warszawski
 • Hiszpania – Universidad de Deusto (UD)
 • Szwecja- Uppsala universitet
 • Holandia – Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Członkami stowarzyszonymi NOHA są:

 • Brazylia: Universidade de Brasilia
 • Włochy: Universita Degli Studi di Pavia
 • USA: Columbia University.

Profil badawczy

NOHA zbudowała porozumienia o partnerstwie w ramach program Erasmus Mundus z 7 instytucjami z państw trzecich:

 • Monash University, Australia
 • Universidad Javeriana, Kolumbia
 • Bangalore University, Indie
 • Universitas Gadjah Mada, Indonezja
 • Saint-Joseph University, Beyrouth, Liban
 • University of Western Cape, RPA
 • Columbia University, USA.

W ramach NOHA studenci mogą uczestniczyć w programie Joint European Master’s in International Humanitarian Action. Program jest wspierany przez Departament Pomocy Humanitarnej (ECHO) działający przy Komisji Europejskiej. Dyplom NOHA jest uznawany (wśród agencji rządowych i pozarządowych), jako dowód najwyższych kwalifikacji pracowników humanitarnych.

Jednym z komponentów European Master’s Programme in International Humanitarian Action jest Program Intensywny, który jest organizowany we wrześniu na Uniwersytecie Warszawskim.

Program Intensywny zaznajamia studentów z:

 • fakultatywnymi programami na każdym z uniwersytetów NOHA;
 • kluczowymi zasadami i koncepcjami leżącymi u podstaw działań humanitarnych;
 • głównymi aktorami w sferze pomocy humanitarnej, obraną przez nich polityką i strategiami;
 • wyzwaniami stojącymi przed pracownikami organizacji humanitarnych w koordynacji ich działań.

Język wykładowy: angielski.

Uczestnicy: około 150 studentów uczelni członkowskich NOHA i ponad 50 prelegentów z całego świata.

Aktywność

Dwóch polskich studentów może uczestniczyć w Programie Intensywnym. Są oni wybierani przez komisję w składzie: dr Agnieszka Bieńczyk-Missala, dr Patrycja Grzebyk (Instytut Stosunków Międzynarodowych), dr Izabela Łęcka (Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych) i dr Elżbieta Mikos-Skuza (Wydział Prawa i Administracji). Ogłoszenie o rekrutacji na Program Intensywny jest publikowane na stronach internetowych wymienionych wyżej instytucji.

W dniach 2-9 września 2011 po raz trzeci Instytut Stosunków Międzynarodowych (wraz z Wydziałem Prawa i Administracji oraz Instytutem Studiów Regionalnych i Globalnych) we współpracy z Katolickim Uniwersytetem w Louvain zorganizował Intensive Programme w ramach konsorcjum Network on Humanitarian Assistance.

Tegoroczna edycja była poświęcona tematowi Post-conflict rehabilitation: The Balkan cases i wzięło w niej udział ponad 120 studentów z całego świata, w tym dwoje studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Studenci mieli okazję wysłuchać wykładów na temat zasad pomocy humanitarnej, podstawowych podmiotów udzielających tego typu pomocy, a następnie analizy problemów związanych z niesieniem pomocy w czasie wojny bałkańskiej lat 90-tych XX wieku.

Wśród tegorocznych wykładowców byli m.in. Eric David (UCL), Roman Wieruszewski (PAN), Konstanty Gebert (Gazeta Wyborcza), Paulina Miśkiewicz (WHO), Debarati Sapir (UCL), Rolf Heintze (RUB), Amine Ait-Chaalal (UCL), Michel Liégeois (UCL), Pat Gibbon (UCD), Antoine Gérard (UN), Pierre Apraxine (MKCK).

Jak co roku, studenci mieli okazję uczestniczyć także w dwudniowym szkoleniu typu Simulation Exercise na temat Humanitarian Space and Disaster Risk Reduction, które przygotowali dr. Markus Moke z Uniwersytetu w Bochum oraz Andrej Zwitter z Uniwersytetu w Groningen.

zobacz www.noha.com.pl.

dyrektor i koordynator NOHA na UW

Dyrektorem NOHA na uniwersytecie Warszawskim jest dr Elżbieta Mikos-Skuza, Wydział Prawa i Administracji

Koordynatorem NOHA na UW jest dr Patrycja Grzebyk, e-mail: patrycja.grzebyk@uw.edu.pl

Więcej Informacji

NOHA: http://www.nohanet.org

NOHA