Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Polityka gospodarcza – odwołanie zajęć 08.11

Dr Karina Jędrzejowska odwołuje zajęcia z Polityki gospodarczej w dniu 8 listopada. Termin odrobienia zajęć zostanie podany w kolejnym tygodniu. Pozostałe zajęcia dr Jędrzejowskiej w tym dniu odbywają się zgodnie z planem.