Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Prof. Stanisław Bieleń

prof. dr hab., profesor zwyczajny

Prof. Marcin Gawrycki

prof. dr hab., profesor zwyczajny

Prof. Edward Haliżak

prof. dr hab., profesor zwyczajny

Prof. Roman Kuźniar

prof. dr hab., profesor zwyczajny

Prof.Leonard Łukaszuk

prof. dr hab., zmarł 2018r.

Prof. Grażyna Michałowska

prof. dr hab., profesor zwyczajny

Prof. Maria Pasztor

prof. dr hab., profesor zwyczajny

Prof. Dariusz Popławski

prof. dr hab., profesor zwyczajny

Prof. Mirosław Sułek

prof. dr hab.

Prof. Ryszard Zięba

prof. dr hab., profesor zwyczajny - Jean Monnet Chair

Prof. UW Robert Kupiecki

dr hab., prof. UW

Prof. UW Justyna Zając

dr hab., prof. UW

Dr hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska

doktor hab., adiunkt

Dr hab. Jerzy Ciechański

doktor hab., adiunkt

Dr hab. Sylwester Gardocki

doktor hab., adiunkt

Dr hab. Marcin Kaczmarski

doktor hab., adiunkt

Dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk

doktor hab., adiunkt

Dr hab. Wiesław Lizak

doktor hab., adiunkt

Dr hab. Marek Madej

dr hab., adiunkt

Dr hab. Karina Marczuk

doktor hab., adiunkt

Dr hab. Irena Popiuk-Rysińska

doktor hab., adiunkt

Dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska

doktor hab., adiunkt

Dr hab. Andrzej Szeptycki

dr hab., adiunkt

Dr hab. Rafał Ulatowski

doktor hab. , adiunkt

Dr hab. Anna Wojciuk

doktor hab., adiunkt

Dr hab. Jakub Zajączkowski

doktor hab., adiunkt

Dr Agnieszka Aleksy-Szucsich

doktor, adiunkt

Dr Agnieszka Bieńczyk-Missala

doktor, adiunkt

Dr Alicja Curanović

doktor, adiunkt

Dr Łukasz Gołota

doktor, adiunkt

Dr Patrycja Grzebyk

doktor, adiunkt

Dr Dorota Heidrich

doktor, adiunkt

Dr Aleksandra Jarczewska

doktor, adiunkt

Dr Karina Jędrzejowska

doktor, adiunkt

Dr Szymon Kardaś

doktor, adiunkt

Dr Bogusław Lackoroński

doktor, adiunkt

Dr Paula Marcinkowska

doktor, adiunkt

Dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz

doktor, adiunkt

Dr Anita Oberda-Monkiewicz

doktor, adiunkt

Dr Kamila Pronińska

doktor, adiunkt

Dr Maciej Raś

doktor, nauk.-techn.

Dr Barbara Regulska-Ingielewicz

pracownik naukowo-techniczny

Dr Hanna Schreiber

doktor, adiunkt

Dr Anna Solarz

doktor, adiunkt

Dr Marek Tabor

doc. dr, docent

Dr Anna Wróbel

doktor, adiunkt

Dr Iwona Wyciechowska

Adiunkt

Dr Bogusław Zaleski

doc. dr, docent

Mgr Anita Budziszewska

Koordynator ds. programu Erasmus+

Mgr Aleksandra Jaskólska

pracownik naukowo-techniczny

Mgr Jacek Kosiarski

wykładowca

Mgr Barbara Kratiuk

Mgr Sylwia Piechocińska-Para

specjalista naukowo-techniczny

Prof. Witold Góralski

prof. dr hab., profesor UW, emerytowany

Prof. Leszek Kasprzyk

prof. dr hab., profesor zwyczajny, emerytowany

Prof. Bogusław Mrozek

profesor zwyczajny, emerytowany

Prof. Stanisław Parzymies

profesor zwyczajny, emerytowany

Prof. Stanisław Pawlak

prof. dr hab., profesor zwyczajny, emerytowany

Prof. Jan Rowiński

prof. dr hab., profesor zwyczajny, emerytowany

Prof. Janusz Symonides

prof. dr hab., profesor zwyczajny, emerytowany