Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Praktyki – przydatne dokumenty

Zasady odbywania praktyk na WNPiSM – Oficjalna uchwała Rady Wydziału stanowiąca podstawę dla odbywania praktyk zawodowych przez studentów WNPiSM.

Przewodnik zaliczania praktyk

Porozumienie indywidualne dot. organizacji praktyk – wraz z załącznikiem „Ramowy program praktyki” – porozumienie dotyczy odbywania praktyk przez 1, konkretnego studenta u 1 pracodawcy.

Porozumienie systemowe (zbiorowe) – wraz z załącznikami – skierowaniem i zaświadczeniem o odbyciu praktyk – porozumienie dotyczy odbywania praktyk przez wielu studentów u określonego pracodawcy

Skierowanie na odbycie praktyki

Wniosek o zaliczenie praktyk studenckich na podstawie zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej lub podejmowania innych form działalności

Zaświadczenie o odbyciu praktyki

Zgłoszenie do ubezpieczenia NNW

Ankieta studenta.