Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

praktyki studenckie w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Biuro Karier UW uprzejmie informuje, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizuje praktyki studenckie. Wszystkie formalności związane z udziałem w praktykach w ABW zgodnie z ustaleniami wewnętrznymi obsługuje Biuro Karier UW.
Według ogólnego regulaminu, studenci aplikujący na praktykę, powinni uzyskać zgodę Dziekana na odbycie praktyk w ABW, którą przekazują do Biura Karier.

Link do informacji o praktykach:
https://portal.uw.edu.pl/web/biuro-karier/program-praktyk-w-abw