Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Prof. Bogusław Mrozek

Prof. Bogusław Mrozek
profesor zwyczajny, emerytowany
Zakład Studiów Pozaeuropejskich

Sylwetka

Absolwent Szkoły Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie (1953). Doktorat (1959) i habilitacja (1964) w zakresie historii stosunków międzynarodowych. Od 1969 r. docent na Uniwersytecie Warszawskim. W 1972 r., uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1982 r. profesora zwyczajnego nauk politycznych.
W latach 1969 – 1975 dyrektor Instytutu Nauk Politycznych, a w latach 1976 – 1977 dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW.

Zainteresowania badawcze

Polityka zagraniczna USA, problemy integracji europejskiej, NATO i Unia Europejska, problematyka niemcoznawcza.

Dydaktyka

Seminaria magisterskie i doktorskie.

Seminaria

Polityka zagraniczna USA. Problematyka rozbrojenia i zbrojeń w świecie. Stosunki międzynarodowe i problemy rozwoju politycznego w Azji, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Problemy integracji i bezpieczeństwa europejskiego.

Najważniejsze publikacje

  • Mahatma Gandhi – przywódca Indii, Warszawa 1968;
  • Historia najnowsza Azji Południowo-Wschodniej 1917-1970. Zarys polityczny, Warszawa 1973;
  • Nehru, Warszawa 1974;
  • United States – People”s Republic of China Relations…, (w:) Księga jubileuszowa na 65-lecie Profesora J. Kukułki, Warszawa 1994;
  • The American Nuclear Doctrine and its Development in 1945-1980 (w:) Księdze pamiątkowej na 65-lecie Hemmerlinga, Warszawa 1995