Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Prof. Edward Haliżak

Prof. Edward Haliżak
prof. dr hab., profesor zwyczajny
Zakład Ekonomii Politycznej Stosunków Międzynarodowych

Sylwetka

W latach 1990-2016 był dyrektorem Instytutu Stosunków Międzynarodowych. Studiował w Uniwersytecie Warszawskim w latach 1971-1975, uzyskując stopień magistra na podstawie pracy magisterskiej pt. „ Międzynarodowy transfer technologii”.

W 1980 roku uzyskał stopień doktora na podstawie pracy „Regionalizm w stosunkach międzynarodowych”.

W 1988 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy „Współpraca naukowo techniczna Wschód- Zachód”, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego,Warszawa 1988r.

W 1999 roku uzyskał tytuł profesora na podstawie pracy „Region Azji i Pacyfiku w stosunkach międzynarodowych”, Wyd. Scholar, Warszawa 1999 r.

Po ukończeniu studiów w 1975 roku związany nieprzerwanie z Instytutem Stosunków Międzynarodowych. Przeszedł w nim wszystkie szczeble kariery akademickiej począwszy od asystenta stażysty, doktoranta, adiunkta, profesora uczelni, profesora zwyczajnego. (2004r.)

W latach 1982-1990 sprawował funkcję wicedyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych a począwszy od 1990 roku siedmiokrotnie wybierany przez pracowników na dyrektora Instytutu (1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005, 2008). Sprawuje także funkcje kierownika Zakładu Ekonomii Politycznej Stosunków Międzynarodowych.

Doświadczenie międzynarodowe przejawia się udziałem w tak prestiżowych konferencjach jak: Salzburg Seminar, Convention of Diplomatic Academy of Vienna, East – West Center (N.York), International Studies Association, International Political Studies Association. Odbył także staże w liczących się ośrodkach akademickich USA, Kent State University 1985, Pittsburg University – 1994, University of California – San Diego -1997

Zainteresowania badawcze

Kwintesencją problematyki badawczej podejmowanej przez profesora Edwarda Haliżaka są rozdziały w klasycznym podręczniku akademickim współredagowanym razem z profesorem Romanem Kuźniarem pt. „Stosunki międzynarodowe. Geneza. Struktura. Dynamika”. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005r.
Równie ważną rolę określającą jego tożsamość badawczą są rozdziały poświęcone analizie stosunków międzynarodowych w regionie Azji i Pacyfiku oraz gospodarce światowej publikowane na łamach „Rocznika Strategicznego” począwszy od 1995 roku.

Dydaktyka

Działalność dydaktyczna obejmuje także formy aktywności jak:
 1. seminaria doktorskie – wypromowanych 28 doktorów,
 2. seminaria magisterskie
 3. wykłady i konwersatoria z następujących przedmiotów:
 • Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku,
 • Międzynarodowy system handlowy
 • Wspólna polityka handlowa WE
 • Finanse miedzynarodowe,
 • Ekonomia polityczna stosunków międzynarodowych
Lista wypromowanych doktorów:

Lp. Imię i nazwisko Tytuł pracy Rok obrony Aktualnie zajmowane stanowisko
1 Dr   Miloa Elharati Maghreb-European Union relations. A Study of   Interdependence 1996 profesor   na Uniwersytecie w Benghazi
2 Dr Habil Abu Znaid The Origins and Development of Palestinian Autonomy 1998 Ambasador   Autonomii  Palestyńskiej w USA
3 Dr Geese Lema (Etiopia) Underdevelopment of Sub-Saharan African Countries 1998 profesor   na Uniwersytecie w Addis Abebie
4 Dr Degefe Gemechu Regional Cooperation in Southern Africa 1999 adiunkt   na Uniwersytecie Olsztyńsko-Mazurskim
5 Dr   Aleksandra Jarczewska Przedsiębiorstwa   międzynarodowe jako uczestnicy stosunków międzynarodowych 2002 adiunkt   w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW
6 Dr   Krzysztof Księżopolski Ekonomiczne   zagrożenia bezpieczeństwa  państw.   Metody i środki przeciwdziałania 2002 adiunkt   w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW
7 Dr   Piotr Mazurkiewicz Rozwój   międzynarodowy i rola instytucji gospodarki światowej 2002 Bank   Światowy
8 Dr Piotr Kimnubui Development Aid of the EU 2003 Kenia, profesor w National University Melbourne
9 Dr   San Yi-Yang Transformacja   tożsamości politycznej. Strategie bezpieczeństwa  Polski po zakończeniu zimnej wojny 2004 Tajwan,   profesor na Tamkang University, Taipei
10 Dr   Justyna Nakonieczna Kwestia   społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw międzynarodowych 2006 adiunkt   w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW
11 Dr   Anna Wróbel Polityka   liberalizacji sektora usług 2007 adiunkt   w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW
12 Dr   Jakub Zajączkowski Indyjskie   wizje porządku międzynarodowego po zimnej wojnie 2007 adiunkt   w Instytucie Stosunków  Międzynarodowych   UW
13 Dr   Andrzej Balicki Wspólnotowe   i polskie regulacje jednolitego rynku produktów leczniczych 2007 Ministerstwo   Zdrowia
14 Dr   Tomasz Gdesz Postrzeganie   Chin przez amerykańskie ośrodki badawcze 2009 Ministerstwo   Spraw Zagranicznych
15 Dr   Fatemah Heshemi Bahramani Iran. Big Powers and the Persian Gulf Security after   Cold War 2009 Iran,   działaczka na rzecz praw kobiet
16 Dr Dhibian Shaman Hasan Historic and Cultural Determinant of Arab Countries Diplomacy 2009 Irak, MSZ
17 Dr David Wu China Military Strategy Towards East Asia after the   Cold War Era 2009 Tajwan, Taipei Military Academy
18 Dr   Renata Zielińska Proces   internalizacji międzynarodowych standardów pracy  w Chinach na przykładzie relacji z   Międzynarodową Organizacją Pracy 2010 sektor   prywatny
19 Dr Tetsuo Hayashi Small Business Policy and Development. Comparative   Analysis of Japan. EU and Poland 2010 Japonia, sektor prywatny
20 Dr Karina Jędrzejowska Upadłość   państwa w stosunkach międzynarodowych doktorantka   w ISM UW

Seminaria

Biorąc pod uwagę kryterium problemowe tematyka seminariów obejmuje: instytucję gospodarki światowej, politykę handlową państw, globalizm i regionalizm, integrację gospodarczą w Europie i Azji Wschodniej, mocarstwowość ekonomiczną i geoekonomiczną, stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku.

 

Najważniejsze publikacje

Najważniejszym obszar zainteresowań badawczych to region Azji i Pacyfiku jest dokumentowany takimi publikacjami jak:
 • Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Warszawa 1999; zobacz część IV; zobacz
 • „Regionalny kompleks bezpieczeństwa Azji Północno–Wschodniej”, Żurawia Papers, Zeszyt3, 2005 r.
 • „Zmiana układu sił USA – Chiny a transformacje porządku międzynarodowego”, Żurawia Papers, Zeszyt 7, 2005 r.
 • „Wspólnota Pacyfiku a Wspólnota Wschodnioazjatycka”, Żurawia Papers, Zeszyt 8, 2006r.
 • „Polityka i strategia Chin w kształtowaniu międzynarodowego bezpieczeństwa”, Żurawia Papers , Zeszyt 10, 2007 r.

Najnowsze publikacje:

 • Geoekonomia, Red. Nauk Edward Haliżak, Warszawa 2012, Wydawnictwo Naukowe Scholar

a.       Geneza geoekonomii – ideowe i materialne przesłanki

b.      Pojęcie i istota przestrzeni  geoekonomicznej

c.       O istocie geoekonomicznego działania

d.      Geoekonomiczna strategia Chin

e.       Geoekonomiczny trilateralizm UE–USA–Chiny:  logika konfliktu i współpracy

f.       Zakończenie

 • Rocznik Strategiczny 2009/2010, Warszawa,2010

a.       Rozdziały poświęcone ekonomii i regionowi Azji i Pacyfiku

 • Wielo- i interdyscyplinarność nauki o stosunkach międzynarodowych, Red. Nauk Andrzej Gałganek, Edward Haliżak, Marek Pietraś, Warszawa 2012, Wydawnictwo Rambler

a.       Wstęp

b.      Nauka o stosunkach międzynarodowych a nauka o polityce

 • Kryzys 2008 roku a pozycja międzynarodowa Zachodu, red. Roman Kuźniar, Warszawa 2011, Wydawnictwo Naukowe Scholar

a.       Kryzys gospodarczy a międzynarodowa pozycja Unii Europejskiej

b.      Chiny a Zachód

Publikacje dekady lat 80-tych:

 • Region Pacyfiku w stosunkach międzynarodowych, Sprawy  międzynarodowe, 1985,  nr 12; pobierz
 • Zagraniczna polityka naukowo-techniczna Stanów Zjednoczonych, Sprawy międzynarodowe, 1986, nr 10; pobierz
 • Polsko amerykańska współpraca naukowo-techniczna, Sprawy międzynarodowe, 1986, nr 3; pobierz
 • Kształtiwanie systemu bezpieczeństwa w regionie Pacyfiku, Sprawy międzynarodowe, 1989, nr 7-8; pobierz
 • Kształtowanie międzynarodowego podziału pracy w regionie Pacyfiku, Sprawy międzynarodowe, 1990, nr 10; pobierz

Udział w międzynarodowych konferencjach naukowych i referaty w pierwszej połowie 2011 r.:

1.   8-9 lipca, Heidelberg, konferencja zorganizowana przez Centrum Badań      nad Współczesnymi Indiami ISM UW i South Asia Institute, Department of      Political Science, Heidelberg University nt: Trilateralism and Triangular Dynamics in International Relations. Implications for International Relations Theory

Referat: Trilateralism as a Concept in International Relations Theory

Referat: US – China – EU: New Trilateralism

2.  4-5 marca, University of Oxford (Wolfson College),      międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Instytut Stosunków      Międzynarodowych, Centrum  Badań nad Współczesnymi Indiami wspólnie z      Contemporary South Asian Studies Programme, University of Oxford pt. Global India.

Referat: India between East and West: The Geostrategic Dilemma

3.   14 stycznia, New Delhi, międzynarodowa konferencja naukowa India and European Union: Economic Relations zorganizowana przez ISM Centrum BAdań nad Współczesnymi Indiami  i Institute of Economic Growth at the University of Delhi na temat India and EU Economic Relations

Referat: Comparative Analysis of Integration process in Asia and Europe

Publikacje elektroniczne

 • Stosunki międzynarodowe w regionie Azi i Pacyfiku, część IV; pobierz
 • Współzależność polityki i ekonomii w stosunkach międzynarodowych, w: Stosunki międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, s. 23-47; pobierz
 • Gospodarka światowa – spełnione oczekiwania?, (w:) Rocznik Strategiczny, 2003/2004, Warszawa 2004; pobierz
 • Spór o archipelag na Morzu Południowochińskim- znaczenie dla międzynarodowego prawa morza, (w:) E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Prawo, Instytucje i Polityka w procesie globalizacji, Warszawa 2003; pobierz
 • Regionalny kompleks bezpieczeństwa Azji Południowo-Wschodniej, (w:) G. Michałowska (red.), Integracja europejska. Instytucje. Polityka. Prawo. Księga Pamiątkowa dla uczczenia 65-lecia Profesora Stanisława Parzymiesa, Warszawa 2003; pobierz