Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Prof. Grażyna Michałowska

Prof. Grażyna Michałowska
prof. dr hab., profesor zwyczajny
Zakład Prawa i Instytucji Międzynarodowych

Sylwetka

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego (1969). Doktor nauk politycznych (1976). Doktor habilitowany w zakresie nauk politycznych (1991). Na stanowisku profesora UW od 1997 r. W ISM od 1976 r. Kierownik Zakładu Prawa i Instytucji Międzynarodowych oraz Magisterskiego Uzupełniającego Studium Stosunków Międzynarodowych. Profesor zwyczajny od 30 grudnia 2009

Zainteresowania badawcze

Prawo międzynarodowe, w tym szczególnie prawa człowieka, kultura w stosunkach międzynarodowych, kwestie społeczne w stosunkach międzynarodowych.

Dydaktyka

Międzynarodowe stosunki kulturalne, Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945, Kultura i cywilizacja europejska.

Seminaria

Międzynarodowe stosunki kulturalne. Problemy współpracy państw w dziedzinach humanitarnych. Międzynarodowa współpraca w dziedzinach społecznych. Międzynarodowy ruch osobowy. Międzynarodowa ochrona praw człowieka.

Najważniejsze publikacje

  • Porządek międzynarodowy w perspektywie paradygmatu cywilizacyjnego, [w:] Kuźniar R (red.) „Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku”, Warszawa, 2005, str.174-197
  • Czy zderzenie cywilizacji – granice tolerancji, [w:] „Terroryzm w świecie współczesnym”, Pieniężno, 2004, str.107-129 Kultura jako przedmiot współpracy międzynarodowej, [w:] „Problemy społeczno – religijne świata na progu trzeciego tysiąclecia”, Krynica Morska, 2002,
  • Miejsce kultury w polityce Unii Europejskiej, [w:] „Integracja europejska. Instytucje, Polityka. Prawo.”, red. G. Michałowska, Warszawa 2003, str. 307-325
  • Uniwersalizm, tożsamość i relatywizm kulturowy a globalizacj, [w:] „Globalizacja a stosunki międzynarodowe”, Warszawa – Bydgoszcz, 2003, str. 244-264
  • Pomoc Humanitarna Organizacji Narodów Zjednoczonych, [w:] Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, J. Symonides (red.), SCHOLAR, Warszawa 2006.
  • Status ludności tubylczej w Afryce w świetle międzynarodowych stosunków ochrony praw człowieka, [w:] E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, J. Simonides, R. Zięba, Stosunki Międzynarodowe w XXI wieku, SCHOLAR, Warszawa 2006.
  • Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
  • Problemy praw człowieka w Afryce, Wydawnictwo SCHOLAR , Warszawa 2008.