Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Prof. Justyna Zając i dr Marek Madej na konferencji IRSEM w Paryżu

W dniu 24 listopada 2017 r., na zaproszenie l’Institut de Recherche Stratégique de l’École Militaire w Paryżu, prof. UW dr hab. Justyna Zając oraz dr Marek Madej wzięli udział w międzynarodowej konferencji nt. France and Poland: Facing the Evolutions of the Security Environment. Prof. UW J. Zając wygłosiła referat dotyczący “Crossed Perspectives on Security Threats in France and Poland,  dr M. Madej – “NATO and the Transatlantic Link”. Celem konferencji było przedyskutowanie polityki bezpieczeństwa Francji I Polski w obliczu zmian zachodzących w środowisku międzynarodowym.