Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Prof.Leonard Łukaszuk

Prof.Leonard Łukaszuk
prof. dr hab., zmarł 2018r.
Zakład Prawa i Instytucji Międzynarodowych

Sylwetka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1958). Doktor nauk prawnych (1968). Doktor habilitowany nauk prawnych (1974). Profesor nadzwyczajny nauk prawnych (1985). Profesor zwyczajny (1994).
W ISM od 1994 r.

Zainteresowania badawcze

Międzynarodowe prawo morza, międzynarodowa ochrona własności intelektualnej, zagadnienia teorii i metodologii badań i nauczania prawa międzynarodowego.

Dydaktyka

Międzynarodowe prawo morza, międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne, nowe tendencje w prawie międzynarodowym, prawo międzynarodowe publiczne.

Najważniejsze publikacje

 

  • Lotnictwo współczesne i jego problemy. Cywilizacja-Kultura-Prawo-Ekonomia-Bezpieczeństwo-Obronność (wspólautor), Warszawa 2007;
  • Morze w cywlizacji, kulturze i stosunkach międzynarodowych (współautor), Warszawa 2006;
  • Współczesne spory i konflikty międzynarodowe dotyczące obszarów morskich, Gdynia, 2004
  • Międzynarodowe prawo pokoju i bezpieczeństwa (współautor), Warszawa 2003;
  • Europejskie prawo pokoju i bezpieczeństwa (współautor), Warszawa 1999;
  • Dyplomacja współczesna a problemy prawa i bezpieczeństwa międzynarodowego (współautor), Warszawa 1999
  • Międzynarodowe prawo morza, Warszawa 1997;
  • The Baltic Sea: New Developments in National Policies and International Cooperation (współautor), 1996;
  • Międzynarodowe prawo humanitarne w systemie ochrony praw człowieka i humanizacji stosunków międzynarodowych, Warszawa 1995;