Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Prof. Leszek Kasprzyk

Prof. Leszek Kasprzyk
prof. dr hab., profesor zwyczajny, emerytowany
Zakład Ekonomii Politycznej Stosunków Międzynarodowych

Sylwetka

Absolwent Wydziału Konsularnego Akademii Handlowej w Krakowie oraz Szkoły Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (1949). Doktor nauk ekonomicznych (1958). Doktor habilitowany (1962). Profesor nadzwyczajny od 1972 r.; profesor zwyczajny od 1978 r. W Instytucie Stosunków Międzynarodowych od 1980 r. Doktor honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1994).

Zainteresowania badawcze

Funkcjonowanie międzynarodowych organizacji gospodarczych, międzynarodowa integracja gospodarcza i polityczna

Dydaktyka

Wykłady i seminaria magisterskie z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz marketingu międzynarodowego

Seminaria

Międzynarodowe organizacje gospodarcze. Problemy integracji gospodarczej w świecie. Wielostronna współpraca naukowo-techniczna.

Najważniejsze publikacje

  • Wpływ globalizacji na społeczne i kulturowe aspekty integraci międzynarodowej, w: „Wiek XXI – Zeszyty Naukowo – Teoretyczne PWSBiA”, 2005
  • Instytucjonalizacja międzynarodowej współpracy gospodarczej, Wyd. UW, Warszawa, 2004 Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Wyd. UW, Warszawa,
  • 2004 Skutki przystąpienia Polski do Unii Celnej, Wyd. UW, Warszawa, 2004
  • National and Cultural Identity and the Economic Integration of Europe, Foreign Affairs Digest, Warszawa 2002
  • Nauka i technika w działalności systemu Narodów Zjednoczonych, PWN 1981, str. 283
  • Wprowadzenie do filozofii, PWN 1974, str. 287