Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Prof. Marcin Gawrycki

Prof. Marcin Gawrycki
prof. dr hab., profesor zwyczajny
Zakład Studiów Pozaeuropejskich

Sylwetka

Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2000), Centro de Estudios Latinoamericanos (1999) i Studium Bezpieczeństwa Narodowego (2000). Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (2004). Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2004). Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalność: stosunki międzynarodowe (2008).

Zainteresowania badawcze

Szeroko pojęta problematyka latynoamerykańska (historia stosunków międzynarodowych w Ameryce Łacińskiej, polityka zagraniczna Kuby, historia Kolumbii, polityka USA wobec państw Ameryki Łacińskiej, guerrilla latynoamerykańska), cyberterroryzm, bezpieczeństwo informacyjne.

Dydaktyka

Geografia polityczna i gospodarcza świata, Historia i cywilizacja Ameryki Łacińskiej, stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej, Polityka zagraniczna wybranych państw Ameryki Łacińskiej, Unia Europejska – Azja, Afryka, Ameryka Łacińska, informatyka, System międzyamerykański

Seminaria

Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej. Historia i cywilizacja Ameryki Łacińskiej. Stosunki krajów Ameryki Łacińskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Stosunki Północ-Południe. Stosunki Unii Europejskiej z krajami Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej. Stosunki krajów europejskich z krajami latynoamerykańskimi.

Najważniejsze publikacje

  • Między wojną a pokojem – narodowe i międzynarodowe koncepcje rozwiązania konfliktu zbrojnego w Kolumbii,
  • Warszawa 2004; zobacz
  • Unia Europejska – Ameryka Łacińska i Karaiby: trudne partnerstwo dwóch regionów, Warszawa 2004; zobacz
  • Kuba i rewolucja w Ameryce Łacińskiej, Toruń 2004; zobacz