Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Prof. Roman Kuźniar

Prof. Roman Kuźniar
prof. dr hab., profesor zwyczajny
Zakład Studiów Strategicznych

Sylwetka

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1977). Doktor nauk politycznych (1981). Doktor habilitowany (1990). Profesor UW (1992). Tytuł profesorski (2000).W ISM od 1977r. W latach 1984-1986 wicedyrektor Instytutu. Redaktor naczelny „Rocznika Strategicznego”. Dyrektor Akademii Dyplomatycznej (2003-2005). Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (2005- luty 2007). 2007-2010 doradca Ministra Obrony, a od października 2010 doradca Prezydenta RP ds. międzynarodowych. Senator UW w kadencji 2012-1016. Odznaczony francuską Legią Honorową.

Zainteresowania badawcze

Bezpieczeństwo międzynarodowe, studia strategiczne, prawa człowieka, polityka zagraniczna RP, organizacje międzynarodowe

Dydaktyka

Międzynarodowe stosunki polityczne, prawa człowieka, studia strategiczne, Polityka  zagraniczna RP , Polityka bezpieczeństwa Polski

Seminaria

Bezpieczeństwo Polski, międzynarodowe. Polityka zagraniczna RP. System NZ – problemy globalne, prawa człowieka, studia strategiczne

Najważniejsze publikacje

 • Europa w porządku międzynarodowym, Warszawa 2016
 • My, Europa, W-wa 2013 (WN Scholar).
 • Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku (red.), Wyd. UW, Warszawa, 2005 zobacz
 • Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005
 • Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000 (red.), Warszawa 2001; zobacz
 • Prawa człowieka. Prawo  instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 2000, 2002; zobacz
 • Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika (współred. z E.Haliżakiem), Warszawa 1994,      2000, 2006; zobacz
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian. Zagrożenia – koncepcje – instytucje (red. wspólnie z Z.      Lachowskim), Warszawa 2003 (wydanie angielskie w Niemczech)
 • Droga do wolności. Polityka zagraniczna III RP, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008 (wydanie      angielskie 2009)
 • Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2011
 • Krzysztof Skubiszewski – dyplomata i mąż stanu (red.), W-wa 2011.
 • Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2012 zobacz