Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Prof. Stanisław Pawlak

Prof. Stanisław Pawlak
prof. dr hab., profesor zwyczajny, emerytowany
Zakład Prawa i Instytucji Międzynarodowych

Sylwetka

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. (1955). Doktor nauk prawnych (1967). Doktor habilitowany nauk politycznych (1973). Profesor nadzwyczajny nauk humanistycznych (2002). W ISM od 1975 r. Prawnik. Ambasador tytularny. Sędzia Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza (od 1 października 2005 r). Doradca Prezydenta RP w latach 2001-2005. Członek Komisji Prawa Międzynarodowego ONZ (1987-1991). W latach 1955-2005 równolegle praca na Uniwersytecie Warszawskim oraz pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP m.in. wieloletni dyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego i Departamentu Organizacji Międzynarodowych oraz Stały Przedstawiciel RP przy ONZ w Nowym Jorku, ambasador w Kanadzie, Syrii i Jordanii. Przedstawiciel Polski w Komitecie Zarządzającym Praw Człowieka Rady Europy.

Zainteresowania badawcze

Stosunki międzynarodowe, zwłaszcza na Dalekim Wschodzie, problematyka prawa międzynarodowego, organizacji międzynarodowych, rozbrojenia, walki z międzynarodowym terroryzmem oraz ochrony mniejszości narodowych w Europie.

Dydaktyka

Promocja Polski w świecie. Dyplomacja wielostronna

Najważniejsze publikacje

 • Okinawa, wyd. MON, Warszawa 1972 (wyróżnienie PISM);
 • Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Chin 1941-1955, wyd. PWN, Warszwa 1973;
 • Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Chin 1956-1978, wyd. PWN, Warszwa 1982, (II nagroda PISM);
 • Polityczne i prawne aspekty międzynarodowego terroryzmu (Sprawy międzynarodowe, wrzesień 1988 r.);
 • The legal aspects of verification, [w:] The International Law of Arms Control and Disarmament, wyd. ONZ New York 1991;
 • Polityka traktatowa Polski w latach 1990-1993, [w:] Roczniku Polskiej Polityki Zagranicznej 1993-1994, Warszawa 1994;
 • Wzrost rangi mocarstwowej Japonii, [w:] Nowe role wielkich mocarstw, Warszawa 1996;
 • Ochrona mniejszości narodowych w Europie, wyd. SCHOLAR, Warszawa 2001;
 • Międzynarodowa współpraca w walce z terroryzmem, [w:] publikacji Biura Informacji Rady Europy w Warszawie (Biuletyn nr 1/2002);
 • Muslims in Europe: A Muslims Account, [w:] Europe and the Muslim World: The Role of Dialogue, wyd. Institute of Strategic Studies, Islamabad 2004;
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec międzynarodowego terroryzmu, [w:] Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i Perspektywy, Warszawa 2006
 • Dyplomacja wielostronna-rola i znaczenie, [w:] Stosunki międzynarodowe w XXI wieku (Praca zbiorowa), wyd. SCHOLAR, Warszawa 2006;
 • Protection of National Minoritials in Eastern Europe, [w:] OSCE and Minoritias. Assessment and Prospects, wyd. SCHOLAR, Warszawa 2007