Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Prof. Witold Góralski

Prof. Witold Góralski
prof. dr hab., profesor UW, emerytowany
Zakład Integracji Europejskiej

Sylwetka

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego (1961), dr nauk prawnych (1975) dr habilitowany (1987), profesor nadzwyczajny UW (1998). W ISM UW od 1995 r. Członek reakcji: Przegląd Stosunków Międzynarodowych (Opole), Rocznik Polsko-Niemiecki (PAN).

Zainteresowania badawcze

Prawo europejskie, prawo międzynarodowe, prawo konstytucyjne porównawcze

Dydaktyka

Prawo międzynarodowe; Integracja europejska; szeroko rozumiana problematyka niemcoznawcza; prawo europejskie

Seminaria

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej a w szczególności funkcjonowanie systemu instytucjonalnego oraz systemu prawnego UE. Wspólnotowe prawo gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem swobód Jednolitego Rynku Wewnętrznego. Niemcy w stosunkach międzynarodowych. Polityka zagraniczna Niemiec. Niemcy w procesach integracyjnych. Międzynarodowa rola Niemiec. Stosunki Niemiec z innymi państwami. Problematyka funkcjonowania UE i WE ze szczególnym uwzględnieniem systemu prawnego.

Najważniejsze publikacje

 • Polska-Niemcy 1945-2007, Od konfrontacji do współpracy i partnerstwa, pr.zb.pod red. WMG i współautor, Warszawa 2007;
 • Unia Europejska, Tom I , Geneza-System-Prawo, Tom II , Gospodarka-Polityka-Współpraca , (pr. zb. pod red. nauk. i współautor), Warszawa 2007;
 • Polish-German Relations and the Effecks of the Second Word War, edited by Witold M.Góralski, Warszawa 2006;
 • Tranzyt-obywatelstwo-majątek, Trudne problemy stosunków polsko-niemieckich, Studia i materiały, (pr. zb. pod red.), Warszawa 2005

Publikacje elektroniczne

 • Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004, Tom I Studia, Tom II Dokumenty, (pr.zb. pod red. i współautor), Warszawa 2004;
 • Europa 2001/2002 oraz Europa 2003, Organizacje, instytucje, adresy, kontakty, (red. nauk), Warszawa 2002 i 2003;
 • Nowa tożsamość Niemiec i Rosji w stosunkach miedzynarodowych (współred. z S. Bieleniem), Warszawa 1999;
 • Niemcy w polskiej literaturze naukowej i publicystyce 1989-1996, (Bibliografa, pr.zb.pod red. i współautor), Warszawa 1997;
 • Związki Zawodowe w RFN, Warszawa 1982;
 • Prawa i wolności obywatelskie w państwach kapitalistycznych, (pr. zb. pod red. i współautor), Warszawa 1979;
 • Wykładnia ustaw w działalności Związkowego Trybunału Konstytucyjnego RFN, Wrocław 1976;