Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Profesor Mirosław Sułek w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie

W dniach 4-6 kwietnia 2017 roku profesor Mirosław Sułek z naszego Instytutu przebywał w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. Spotkał się tam z zastępcę dyrektora dr. hab. Igorem Golubiyem oraz z dyrektorem Instytutu Polityki Zagranicznej prof. Grigoriyem Perepelytsia. W trakcie pobytu prof. Sułek wygłosił wykład dla studentów I roku magisterskich studiów uzupełniających pt. „Global and local dustribution of power after the Cold War – a powermetric approach”, który spotkał się z dużym zainteresowaniem. Współorganizatorem wizyty było Centrum Studiów Polskich i Europejskich działające przy Instytucie Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu.