Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu
Profil badawczy

Profil badawczy

Obszary badawcze

Dydaktyka i badania naukowe stanowią dwa powiązane ze sobą obszary aktywności w ramach ISM, które wzajemnie na siebie oddziaływają. Wyniki badań pracowników ISM wykorzystywane są w działalności dydaktycznej. Seminaria oferowane studentom i wymagania dydaktyczne stymulują dalszy rozwój działalności naukowej.

Instytut jest fundatorem Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. PTSM będzie wraz z ISM i Standing Group on International Relations współorganizatorem 8 Paneuropejskiego Kongresu Stosunków Międzynarodowych “One International Relations or Many? Multiple Worlds, Multiple crises w dniach 18-21 września 2013 roku.

Badania naukowe prowadzone w Instytucie odnoszą się do długoletniej tradycji dyscypliny, której status został zaakceptowany na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych po II Wojnie Światowej. Fundamentalne badania manifestują ambicje tworzenia teorii stosunków międzynarodowych, którym towarzyszą badania dotyczące funkcjonalnego wymiaru stosunków międzynarodowych.

Badania naukowe

 • Ekonomii politycznej stosunków międzynarodowych
 • Międzynarodowych stosunków politycznych
 • Dyplomacji i polityki zagranicznej
 • Prawa międzynarodowego i instytucji międzynarodowych
 • Bezpieczeństwa i studiów strategicznych
 • Integracji europejskiej
 • Teorii stosunków międzynarodowych
 • Kultury w stosunkach międzynarodowych
 • Rynków wschodzących
 • Biznesu międzynarodowego
 • Studia nad Afryką i Ameryką Łacińską
 • Studia nad Indiami i Chinami

Czasopisma i periodyki wydawane przez ISM

 • Stosunki Międzynarodowe – International Relations
 • Rocznik Strategiczny
 • Żurawia Papers

ISM zaprasza badaczy stosunków międzynarodowych do publikowania w czasopismach i periodykach wydawanych przez Instytut. Istnieje możliwość publikacji w języku angielskim.

Wybrane monografie i artykuły

Wybrane monografie i artykuły opublikowane w ostatnich latach przez pracowników ISM w języku angielskim:

 • Agnieszka Aleksy-Szucsich, Economic Benefits of Ethnolinguistic Diversity: Implications for International Political Economy, Cambria Press, Amherst, N.Y. 2008
 • Agnieszka Bieńczyk-Missala, Human Rights in Polish Foreign Policy After 1989, PISM, Warsaw 2006.
 • Stanisław Bieleń, Poland’s Foreign Policy in the 21st Century, Warsaw 2010.
 • Alicja Curanović, The Religious Factor in Russia’s Foreign Policy, Routledge 2012
 • Alicja Curanovic, The Religious Diplomacy of the Russian Federation, “Russie.Nei.Reports” 2012, no 12, June, Institut français des relations internationales, Ifri
 • Witold. M. Góralski (ed.), Polish-German Relations and the Effects of the Second World War, Warsaw 2006.
 • Edward Haliżak, Jakub Zajączkowski, Manish Thapa (eds.), International Relations in Asia: Great Powers and Institutions, Routledge 2013 (Forthcoming)
 • Roman Kuźniar, Poland’s Foreign Policy after 1989, Warsaw 2009.
 • Stanisław Parzymies (ed.), OSCE and Minorities. Assessment and Prospects, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw 2007.
 • Kamila Pronińska, Energy Security: Global and Regional Dimensions, „SIPRI Yearbook 2007: Armaments, Disarmament and International Security”.
 • Maciej Raś, E.U. Support for Russian Democracy, [in:] Global Trends and Implementation of Knowledge: New Europe & New Russia, St. Petersburg State University Press, St. Petersburg 2006.
 • Janusz Symonides, Debates and Controversies Concerning International Legal Aspects of the Struggle against Terrorism, Warsaw 2008, Żurawia Papers.
 • Janusz Symonides (ed.), Human Rights, t. I, New Dimensions and Challenges, t. II Concept and Standards, t. III International Protection, Monitoring, Enforcement, Aldershot – Brookfield – Singapore – Sydney 1998 – 2003.
 • Andrzej Szeptycki, Russian Policy Towards Ukraine: Tools of Influence, „The Polish Quarterly of International Affairs”, Winter 2007, vol. 16, no 1.
 • Justyna Zając EU-US in the Middle East peace efforts: to What Extent Cooperation?”, [in:] Andrzej Mania, Paweł Laidler, Łukasz Wordliczek (eds), US Foreign Policy: Theory, Mechanism and Practice, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Cracow 2007.
 • Jakub Zajączkowski, Polish Foreign Policy in the Asia-Pacific region in the early 21st Century, (in) Kamil Zajaczkowski, Artur Adamczyk (eds), Poland in the European Union: Adjustment and Modernisation. Lessons for Ukraine, Warsaw-Lviv 2012;
 • Jakub Zajączkowski Migration Flows in South Asia: Social and Economic Dimensions, (in) Antonio Marquina (ed.), Perspectives on Migration Flows in Asia and Europe, Singapore, ASEF, 2011;
 • Jakub Zajączkowski, Manish Thapa, Jivanta Schottli (eds), India in the Contemporary World, Routledge 2012;
 • Jakub Zajączkowski, Manish Thapa, Jivanta Schottli (eds), India: Emerging Power, Routledge 2013 (Forthcoming).

Listę publikacji książkowych w języku polskim można znaleźć w dziale publikacje (zobacz Publikacje)

Regulamin podziału środków finansowych

Regulamin podziału środków finansowych przyznanych na prowadzenie działalności statutowej (tj. utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej -BST) w Instytucie Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW 🔎 Pobierz

BUW