Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Program stypendialny: The Jasmine Jiangsu Government Scholarship Talent Selection Program for Students to Study in Jiangsu (TSP)

Prowincja Jiangsu uruchamia nowy program stypendialny: The Jasmine Jiangsu Government Scholarship Talent Selection Program for Students to Study in Jiangsu (TSP).

Proces aplikacyjny jest otwarty do końca maja 2018 r.

TSP ma na celu wyłonienie najzdolniejszych studentów z krajów, będących częścią inicjatywy Pasa i Szlaku (do których zalicza się Polska) oraz umożliwienie kontynuacji kształcenia na różnych poziomach w prowincji Jiangsu. Obecnie w ramach TSP można aplikować na 60 programów z 51 uniwersytetów prowincji Jiangsu. TSP ma do rozdysponowania 1200 pełnych stypendiów, w tym 182 na studia doktoranckie, 418 na studia magisterskie, 200 na studia licencjackie i 400 na naukę w college’ach.

Szczegóły

W przypadku dodatkowych pytań proszę o bezpośredni kontakt z organizatorami stypendium:jasmine-application@jesie.org. Można również odwiedzić stronę programu TSP: www.studyinjiangsu.com.