Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Projekty krajowe

regulamin-bst

Projekty naukowe finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

Geoekonomia – projekt zakładu ekonomi Politycznej Stosunków Międzynarodowych
Szef projektu – prof. dr hab. Edward Haliżak

Edukacja jako nowe źródło międzynarodowej potęgi państwa
Szef projektu – dr Anna Wojciuk

Unia Europejska w regionie śródziemnomorskim: między polityką wspólną a interesami państw członkowskich
Szef projektu – dr hab. Justyna Zając

Wojny Zachodu
Szef projektu – prof. dr hab. Roman Kuźniar

Wybrane projekty finansowane przez UW

Myśl pozaeuropejska w nauce o stosunkach międzynarodowych
Szefowie projektu – prof. dr hab. Marcin F. Gawrycki,
dr Agnieszka Bógdał-Brzezińska, dr Jakub Zajączkowski

Odpowiedzialność karna za zbrodnię agresji
Szef projektu – dr Patrycja Grzebyk

Mocarstwa Ekonomiczne
Szef projektu – prof. dr hab. Edward Haliżak

Bezpieczeństwo międzynarodowe –projekt Zakładu Studiów Strategicznych
Szef projektu – prof. dr hab. Roman Kuźniar

Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu
Szef projektu – prof. dr hab. Roman Kuźniar

Kultura w stosunkach międzynarodowych
Szef projektu – prof. dr hab. Grażyna Michałowska

Alterglobalism w stosunkach międzynarodowych
Szef projektu – dr Justyna Nakonieczna

Ukraina vs Rosja. Studium zależności
Szef projektu – dr Andrzej Szeptycki

Projekty naukowe finansowane przez Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Konceptualizacja nowych form międzynarodowych migracji przymusowych i ich implikacje dla bezpieczeństwa i prawa międzynarodowego
Szef projektu – Oskar Raczycki

Zasady BST i dla młodych badaczy