Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Przedmioty monograficzne i ogólnouniwersyteckie

Przedmioty ogólnouniwersyteckie UW

Studenci zapisują się na zajęcia ogólnouniwersyteckie poprzez centralną rejestrację internetową rejestracja.usos.uw.edu.pl
Wymagania dotyczące zajęć ogólnouniwersyteckich wynikają z programu studiów.

OGUNy dedykowane dla studentów ISM
semestr letni 2015/16:
pobierz