Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Przewodnik dla nowoprzyjętych studentów

Program dni adaptacyjnych dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek stosunki międzynarodowe, Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW w roku akademickim 2014/2015 – pobierz

Przewodnik dla nowo przyjętych studentów – pobierz

 

Zasady BHP w Instytucie Stosunków Międzynarodowych