Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Publikacja „Węzły pamięci niepodległej Polski”

Mam przyjemność poinformować, że publikacja Węzły pamięci niepodległej Polski – pojawi się w księgarniach już...

Ewolucja systemu zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie

Irena Popiuk-Rysińska

India in Contemporary World: Polity, Economy and International Relations

J. Zajączkowski, J. Schöttli,M. Thapa (red.)
Routledge, New York, London, New Delhi, 2014

Wpływ współpracy energetycznej krajów Europy Środkowej na regionalne bezpieczeństwo energetyczne i politykę energetyczną UE

Kamila Pronińska

Odnawialne źródła energii w Polsce. Wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji

Kamila Pronińska, Krzysztof Księżopolski, Alina Sulowska

Polityka zagraniczna Polski w strefie euroatlantyckiej

Ryszard Zięba

Potęga państw. Modele i zastosowania

Mirosław Sułek

Criminal Responsibility for the Crime of Aggression

Patrycja Grzebyk

Negocjacje w stosunkach międzynarodowych

Stanisław Bieleń

Między bezstronnością a solidarnością międzynarodową

Dariusz Popławski

Świadomość Międzykulturowa

Hanna Schreiber

Kultura w stosunkach międzynarodowych

tom I – Zwrot Kulturowy

Hanna Schreiber
Grażyna Michałowska

The Dragon and The Evening Stars

Paweł J. Borkowski
Anna Wróbel
Łukasz Zamęcki

Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej

Krzysztof M. Księżopolski
Kamila Pronińska

My, Europa

Roman Kuźniar

Ukraina wobec Rosji. Studium Zależności

Andrzej Szeptycki

1-18 tom Rocznika Strategicznego 1995/2013

Rocznik Strategiczny 2012/13 spis treści wprowadzenie – Prof. Roman...

Wielo- i interdyscyplinarność w nauki o stosunkach międzynarodowych

Poly-and multidisciplinary of the study in international relations

Editing: Andrzej Gałganek, Edward Haliżak, Marek Pietraś

Afrykańskie instytucje bezpieczeństwa

African security institutions
Wiesław Lizak

Strategia Mimikry

Strategia Mimikry. Ameryka Łacińska (i nie tylko) w ujęciu postkolonialnym
Mimicry Strategy. Latin America (and not only) and postcolonialism

Editing: Marcin Florian Gawrycki

Outsiderzy integracji europejskiej

Outsiderzy integracji europejskiej.
Szwajcaria i Norwegia a Unia Europejska

Outsiders of the European Integration. Switzerland,
Norway and the European Union

Dariusz Popławski, Jolanta Starzyk-Sulejewska

Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie w XX w.

International Relations in the Middle East in the 20th century

Jerzy Zdanowski

Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja

Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja.
Geopolityka i ekonomia surowców energetycznych

Energy security in EU-Russia relations.
Geopolitics and economy of energy resources

Kamila Maria Pronińska

Geoekonomia

Geoekonomia

Editing: Edward Haliżak

Re-Wizje i Re-Orient-acje

Re-Wizje i Re-Orient-acje.
Myśl pozaeuropejska w nauce o stosunkach międzynarodowych

Re-Visions and Re-Orient-ations.
Extra-European Thought in the Science of International Relations

Editing: Marcin Florian Gawrycki, Jakub Zajączkowski, Agnieszka Bógdał-Brzezińska

The Religious Diplomacy of the Russian Federation

Alicja Curanović

Z prądem rzeki

Z prądem rzeki.
Międzynarodowe spory wodno-energetyczne na przykładzie Azji Centralnej

With the current.
International water and energy disputes on the example of Central Asia

Marcin Kaczmarski, Szymon Kardaś

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Roman Kuźniar, Bolesław Balcerowicz, Agnieszka Bieńczyk-Missala, Patrycja Grzebyk, Marek Madej, Kamila Pronińska, Mirosław Sułek, Marek Tabor, Anna Wojciuk

Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej

Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej

Prof. Roman Kuźniar

Udział Polski w organizacjach międzynarodowych

Udział Polski w organizacjach międzynarodowych

Editing: Prof. Stanisław Parzymies, Dr. Irena Popiuk-Rysińska