Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

„The Maidan Uprising, Separatism and Foreign Intervention”

pod redakcją Klausa Bachmanna i Igora Lyubashenki. Dr Andrzej Szeptycki jest współautorem tej publikacji

Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej

Anna Wróbel

19 tom Rocznika Strategicznego 2013/2014

Ukazał się XIX tom Rocznika Strategicznego 2013/2014

Nowe publikacje zagraniczne ISM

1. Non-European Thought in the International Relations Studies
2. The Merits of Regional Cooperation
3. India and the Eurozone Sovereign Debt Crisis
4. Economic Transition in Poland and India: Not So Different Story?

Publikacja „Węzły pamięci niepodległej Polski”

Mam przyjemność poinformować, że publikacja Węzły pamięci niepodległej Polski – pojawi się w księgarniach już...

Ewolucja systemu zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie

Irena Popiuk-Rysińska

India in Contemporary World: Polity, Economy and International Relations

J. Zajączkowski, J. Schöttli,M. Thapa (red.)
Routledge, New York, London, New Delhi, 2014

Wpływ współpracy energetycznej krajów Europy Środkowej na regionalne bezpieczeństwo energetyczne i politykę energetyczną UE

Kamila Pronińska

Odnawialne źródła energii w Polsce. Wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji

Kamila Pronińska, Krzysztof Księżopolski, Alina Sulowska

Polityka zagraniczna Polski w strefie euroatlantyckiej

Ryszard Zięba

Potęga państw. Modele i zastosowania

Mirosław Sułek

Criminal Responsibility for the Crime of Aggression

Patrycja Grzebyk

Negocjacje w stosunkach międzynarodowych

Stanisław Bieleń

Między bezstronnością a solidarnością międzynarodową

Dariusz Popławski

Świadomość Międzykulturowa

Hanna Schreiber

Kultura w stosunkach międzynarodowych

tom I – Zwrot Kulturowy

Hanna Schreiber
Grażyna Michałowska

The Dragon and The Evening Stars

Paweł J. Borkowski
Anna Wróbel
Łukasz Zamęcki

Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej

Krzysztof M. Księżopolski
Kamila Pronińska

My, Europa

Roman Kuźniar

Ukraina wobec Rosji. Studium Zależności

Andrzej Szeptycki

1-18 tom Rocznika Strategicznego 1995/2013

Rocznik Strategiczny 2012/13 spis treści wprowadzenie – Prof. Roman...

Wielo- i interdyscyplinarność w nauki o stosunkach międzynarodowych

Poly-and multidisciplinary of the study in international relations

Editing: Andrzej Gałganek, Edward Haliżak, Marek Pietraś

Afrykańskie instytucje bezpieczeństwa

African security institutions
Wiesław Lizak

Strategia Mimikry

Strategia Mimikry. Ameryka Łacińska (i nie tylko) w ujęciu postkolonialnym
Mimicry Strategy. Latin America (and not only) and postcolonialism

Editing: Marcin Florian Gawrycki

Outsiderzy integracji europejskiej

Outsiderzy integracji europejskiej.
Szwajcaria i Norwegia a Unia Europejska

Outsiders of the European Integration. Switzerland,
Norway and the European Union

Dariusz Popławski, Jolanta Starzyk-Sulejewska

Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie w XX w.

International Relations in the Middle East in the 20th century

Jerzy Zdanowski

Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja

Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja.
Geopolityka i ekonomia surowców energetycznych

Energy security in EU-Russia relations.
Geopolitics and economy of energy resources

Kamila Maria Pronińska

Geoekonomia

Geoekonomia

Editing: Edward Haliżak

Re-Wizje i Re-Orient-acje

Re-Wizje i Re-Orient-acje.
Myśl pozaeuropejska w nauce o stosunkach międzynarodowych

Re-Visions and Re-Orient-ations.
Extra-European Thought in the Science of International Relations

Editing: Marcin Florian Gawrycki, Jakub Zajączkowski, Agnieszka Bógdał-Brzezińska

The Religious Diplomacy of the Russian Federation

Alicja Curanović