Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

REKRUTACJA: 19 lipca 2017 – pisemny test wiedzy na studia II stopnia

Informacja dla zarejestrowanych w systemie IRK kandydatów na stosunki międzynarodowe, studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) w ISM UW:

1) Kandydaci z dyplomem zagranicznym zarejestrowani na ścieżce „C” (przyjmowani/podejmujący studia na zasadach innych niż obywatele RP) zdają egzamin ustny (obejmujący znajomość Języka Polskiego, Międzynarodowe Stosunki Polityczne, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Prawo Międzynarodowe Publiczne) 18 lipca 2017 r. (wtorek, początek godz. 14.00, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, ul. Żurawia 4/Warszawa, sala 421, istnieje możliwość zdawania poprzez skype, wymaga uprzedniego – do poniedziałku/17 lipca do godz. 12 – kontaktu z komisją rekrutacyjną celem uzgodnienia szczegółów technicznych).

2) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce  (oraz ewentualnie z dyplomem zagranicznym przyjmowani na zasadach obowiązujących obywateli RP) zdają pisemny test wiedzy przeprowadzany z zakresu przedmiotów : Międzynarodowe Stosunki Polityczne, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Prawo Międzynarodowe Publiczne; wynik końcowy to liczba z przedziału 0-90 pkt. Pisemny test wiedzy odbędzie się  19 lipca 2017 r. (środa) w Sali im. Adama Mickiewicza (Auditorium Maximum UW), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28; wpuszczanie kandydatów do Sali Mickiewicza rozpocznie się o godz. 9.00. 

Kandydaci  będą „przypisani” do poszczególnych wejść do Sali Mickiewicza w oparciu  o następujący podział alfabetyczny  :

 1. a) kandydaci  o nazwiskach od litery A do litery J włącznie – wejście boczne po lewej stronie ;
 1. b) kandydaci o nazwiskach od litery K do litery O włącznie – wejście boczne po prawej stronie;
 1. c) kandydaci o nazwiskach od litery P do litery Ż – wejście główne (środkowe).

Kandydat ma zabrać ze sobą dowód tożsamości (z PESEL-em i zdjęciem, w przypadku obcokrajowców paszport). W przypadku kandydatów, u których w systemie IRK nie odnotowane zostało uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, prosimy koniecznie (!) o przyniesienie dowodu jej uiszczenia ze sobą na egzamin.

Telefony komórkowe proponujemy najlepiej zostawić w domu lub umieścić w torbach/plecakach, które będzie można zdeponować w szatni Auditorium Maximum (w piwnicy budynku) – w każdym razie stanowczo odradza się wnoszenie ich ze sobą na egzamin.  Jeżeli jednak kandydat będzie mieć ze sobą telefon komórkowy, przy wejściu do sali będzie musiał go wyłączyć w obecności przedstawiciela Komisji Rekrutacyjnej i oddać go do depozytu. Posiadanie telefonów komórkowych, innych sprzętów lub urządzeń elektronicznych oraz jakichkolwiek pomocy naukowych po wejściu do sali będzie surowo wzbronione i  równoznaczne z dyskwalifikacją kandydata. W czasie egzaminu kandydat będzie mógł mieć ze sobą wodę mineralną pod warunkiem, że będzie się ona znajdowała w przezroczystej butelce bez etykiety.  Egzamin zakończy się poprzez upływ wyznaczonego czasu lub wcześniejsze opuszczenie sali przez kandydata; w związku z tym nie będzie dopuszczalne opuszczanie sali w czasie trwania egzaminu – innymi słowy, opuszczenie sali będzie równoznaczne z zakończeniem egzaminu.

Kandydaci będą musieli na początku egzaminu dokonać – na otrzymanej karcie odpowiedzi – wiążącego wyboru specjalności (poprzez uszeregowanie ich od najbardziej do najmniej preferowanej), są nimi :

 1. Bezpieczeństwo i studia strategiczne,
 2. Biznes i Polityka Indii,
 3. 3. Dyplomacja współczesna,
 4. 4. Integracja i stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej,
 5. 5. Komunikowanie międzykulturowe,
 6. 6. Międzynarodowa polityka handlowa,
 7. 7. Studia pozaeuropejskie, specjalizacja Studia Amerykanistyczne,
 8. 8. Studia pozaeuropejskie, specjalizacja Studia nad Afryką oraz Bliskim i Środkowym Wschodem,
 9. 9. Studia wschodnioazjatyckie;

Szczegółowy opis specjalności i specjalizacji na stronie :

http://www.pl.ism.uw.edu.pl/studia-stacjonarne-ii-stopnia/

Rekrutacja na specjalności i specjalizacje odbywa się na podstawie wyników punktowych (opartych o test wiedzy i ocenę na dyplomie) oraz zadeklarowanych przez kandydatów preferencji.

Pisemny test wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych  odbywa się w oparciu o podręczniki: 1/ Budnikowski A., Ekonomia międzynarodowa, Warszawa 2017; 2/ Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2009; 3/ Haliżak E., Kuźniar R. (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza – struktura – dynamika, Warszawa 2006. Test będzie się składał z 90 pytań, po 30 z każdego z wymienionych przedmiotów, na sam test przeznaczono 100 minut.

Wyniki rekrutacji na studia stacjonarne  II stopnia zostaną ogłoszone 21 lipca 2017 r./piątek po godz. 16.00 w systemie IRK. Komisja rekrutacyjna będzie przyjmować od kandydatów wymagane dokumenty w dniach 25-28 i 31 lipca 2017 r.  (dokładne godziny dyżurów komisji zostaną podane 21 lipca) – w siedzibie Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW, ul Żurawia 4, 00-503 Warszawa, sala 421 (tel. 22 55-31-638), wykaz wymaganych dokumentów jest podany na stronie :

http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/wymagane-dokumenty/

Uwaga : kandydat może zamiast dyplomu przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów licencjackich (wydaje je właściwy dziekanat po przeprowadzonej obronie, umieszczając na zaświadczeniu m. in. ocenę z dyplomu), w takim przypadku kandydat będzie musiał dodatkowo złożyć oświadczenie, w którym zobowiąże się do przedłożenia „właściwego” dyplomu w późniejszym terminie wskazanym przez komisję rekrutacyjną.

Ewentualny kontakt z pełnomocnikiem ds. rekrutacji w ISM :  j.kosiarski@uw.edu.pl

Kontakt z Biurem Rekrutacji UW (sprawy dotyczące rejestracji w systemie IRK/proceduralne, itd.) :

http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/kontakt/

Informacje o studiach/kwalifikacji :

https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S2-SM&kategoria=

https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S2-SM-C&kategoria=