Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Relacja z IV sympozjum im. Krzysztofa Skubiszewskiego pt. MOCNE NIEMCY W SŁABEJ EUROPIE. MIĘDZY SZANSĄ A NIEPOKOJEM

Relacja z IV sympozjum im. Krzysztofa Skubiszewskiego pt. MOCNE NIEMCY W SŁABEJ EUROPIE. MIĘDZY SZANSĄ A NIEPOKOJEM

11 marca w Pałacu Potockich odbyło się IV sympozjum im. Krzysztofa Skubiszewskiego pt. MOCNE NIEMCY W SŁABEJ EUROPIE. MIĘDZY SZANSĄ A NIEPOKOJEM, organizowane przez Instytut Stosunków Międzynarodowych UW i Fundację imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego. Sympozjum otworzyli dyrektor Instytutu prof. Edward Haliżak oraz wiceminister MSZ Henryka Mościcka-Dendys. Z inspirującym wykładem przewodnim wystąpiła prof. Anna Wolff-Powęska.

Grono panelistów tworzyli wybitni znawcy problematyki niemcoznawczej: prof. Witold Góralski, prof. Włodzimierz Borodziej, prof. dr hab. Marek Cichocki i Piotr Buras. Koordynatorem dyskusji był jak co roku prof. Roman Kuźniar.

Sympozjum było okazją do wręczenia nagrody w „Konkursie imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego na najlepszą pracę magisterską z zakresu polskiej polityki zagranicznej po 1945 r.”, która w tym roku przypadła mgr Anecie Chorąży za pracę pt. „Polsko-amerykańska współpraca wojskowa 1999-2013”, której promotorem była dr hab. Justyna Zając. Nagrodę laureatce wręczył osobiście Prezes Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego prof. Piotr Skubiszewski.