Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Relacje religii i polityki – międzynarodowa konferencja naukowa UKSW przy współpracy ISM WNPiSM UW | 30.11-1.12.2017

Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową pt.

Relacje Religii i Polityki jako przedmiot badań politologii

Konferencja odbędzie się w dniach 30.11-1.12.2017 w budynku

Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie

budynek nr 23, sala 201, drugie piętro

Współorganizatorem konferencji jest Instytut Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW.

PROGRAM KONFERENCJI

Więcej informacji: http://religionandpolitics.pl/ 

Zgłoszenia: http://religionandpolitics.pl/zgloszenia/