Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Rola broni jądrowej w obecnym systemie bezpieczeństwa globalnego. Deja vu? || 7.03.2018

Instytut Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych  Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Kołem Spraw Zagranicznych ISM UW gorąco zaprasza na wykład

pana radcy-ministra Jacka Sawicza, zastępcy szefa placówki w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przez Biurze Narodów Zjednoczonych i organizacjach międzynarodowych w Wiedniu,

na temat:

Rola broni jądrowej w obecnym systemie bezpieczeństwa globalnego. Deja vu?

Wykład odbędzie się 7 marca, w godzinach 11.30-13.00, w Sali 2, ul. Krakowskie Przedmieście 3.

Wstęp wolny.

 

Rola broni jądrowej na przestrzeni ponad 70-ciu lat od jej wynalezienia i jedynego użycia w warunkach bojowych wielokrotnie ewaluowała, choć niezmiennie była jednym z najważniejszych czynników stosunków międzynarodowych. W czasie Zimnej Wojny broń atomowa miała znaczenie fundamentalne w rywalizacji obu supermocarstw. Była przedmiotem nowatorskich rozwiązań  dziedzinie kontroli zbrojeń. Była też przedmiotem redukcji w czasie konsumpcji dywidendy pokojowej oraz niezmiennej stygmatyzacji ze strony aktywistów ze społeczeństw obywatelskich oraz państw o odmiennej wrażliwości bezpieczeństwa. Obecnie – po okresie mniejszego znaczenia na globalnej arenie relacji pomiędzy państwami,  jej znaczenie ponownie zaczyna rosnąć i następuje zmiana doktryn państwowych odnośnie jej politycznego i militarnego wykorzystania.

Od niemal 50 lat kotwicą ładu międzynarodowego w dziedzinie nieproliferacji pozostaje wynegocjowany w 1968 roku Traktat o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej (NPT). W decydującą fazę wchodzi też jego 10-ty już proces przeglądu. Polska odgrywa w nim jedną z kluczowych ról, przewodnicząc jednemu z etapów cyklu 2020. Jest to potwierdzeniem polskiej wieloletniej aktywności w dziedzinie nieproliferacji broni masowego rażenia jako jednej z funkcji narodowego bezpieczeństwa, co dwukrotnie w ostatnim czasie podkreślał na forum Zgromadzenia Ogólnego i Rady Bezpieczeństwa ONZ Prezydent RP.

Serdecznie zapraszamy!