Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Samorząd Studencki ISM

W myśl ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, samorząd tworzą wszyscy studenci. Zgodnie z regulaminem Samorządu Studentów organem wykonawczym jest Zarząd Samorządu Studentów, wybierany co roku, na przełomie października i listopada.

Do głównych kompetencji ZSS należy:

  • Obrona praw studentów;
  • Wyrażanie opinii społeczności akademickiej;
  • Współdecydowanie z władzami Wydziału o sprawach socjalno – bytowych studentów, w szczególności sprawach pomocy materialnej, oraz nagród za wyniki w nauce [poprzez przedstawiciela w Komisji Stypendialnej];
  • Opiniowanie i zatwierdzanie projektów decyzji władz Wydziału i Instytutu, w tym: siatek zajęć, programów studiów, harmonogramu sesji, kwot opłat wnoszonych przez studentów, list zakwalifikowanych na stypendia zagraniczne;
  • popieranie i realizacja naukowych, kulturalnych, sportowych i integracyjnych inicjatyw studenckich, przede wszystkim: wyjazdów, imprez, turniejów, szkoleń i juwenaliów;
  • powoływanie starostów grup

Prawo o szkolnictwie wyższym nadaje samorządom studenckim szerokie kompetencje. Jako Twoi przedstawiciele, chcemy w stu procentach wypełniać powierzone nam zadania. Niezależnie od liczby zorganizowanych imprez, wyjazdów i konkursów, naszym nadrzędnym celem pozostaje reprezentacja interesów społeczności akademickiej i obrona praw studentów. Jeżeli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone lub zauważyłeś pewne nieprawidłowości – skontaktuj się z nami. Razem, działając na podstawie powierzonego nam mandatu, jesteśmy w stanie zdziałać więcej.

 

ZARZĄD SAMORZĄDU STUDENTÓW ISM UW:

Przewodniczący – Jakub Bator j.batorr@gmail.com
Wice-przewodniczący – Aleksandra Wysocka a.wysocka95@gmail.com
Przedstawiciel studiów II stopnia – Hania Sukiennik hanna.sukiennik@gmail.com
Przedstawiciel studiów anglojęzycznych – Márton Tischler

Agnieszka Kowalska agnkowalska@op.pl

Aleksandra Zasłona ola.zaslona@gmail.com

 

KOMISJE SAMORZĄDU STUDENTÓW ISM UW:

Komisja Dydaktyczna
Przewodniczący – Jakub Bator j.batorr@gmail.com

Komisja Kultury
Przewodnicząca – Aleksandra Wysocka a.wysocka95@gmail.com

Komisja Praktyk
Przewodnicząca – Zuzanna Lewandowska suze.meiss@gmail.com

Komisja Imprez i Promocji
Przewodniczący sekcji promocji – Michał Wróblewicz mtwroblewicz@gmail.com
Przewodniczący sekcji imprez – Aleksandra Forma aleksandraforma@o2.pl

Komisja Zagraniczna
Przewodnicząca – Paulina Górska gorskapj@gmail.com

Komisja Sportu
Przewodniczący – Mateusz Brzeski mateusz.brzeski19@gmail.com

Komisja Stypendialna WNPiSM UW, przedstawiciel ISM
Kacper Lawera – klawera@gmail.com

 

Przedstawiciele w Parlamencie Studentów UW:
Adam Krzymiński
Agata Stankowska

Przedstawiciele w Radzie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych:
Jakub Bator (z urzędu)
Kacper Lawera
Zuza Lewandowska
Hanna Sukiennik
Kamila Sztyk
Kacper Szymczak
Aleksandra Wysocka
Dominika Żyłko

Przedstawiciele w Radzie Naukowej ISM UW:
Jakub Bator (z urzędu)
Hanna Sukiennik
Laura Vazquez Bogucka
Aleksandra Zasłona

Starości:
Stacjonarne I stopnia
1 rok – Przewodniczący grup zajęciowych :
Wioletta Domżała
Ihor Havrylyuk
Piotr Misiorowski
Daniel Staniek
Karol Wojtas
2 rok – Oliwia Walada oliwia.walada@onet.pl
3 rok – Karolina Parulska karolaparulska@gmail.com

Stacjonarne II stopień
1 rok:
Specjalizacja Afryka i Bliski Wschód – Agnieszka Nowakowska
Specjalizacja Amerykanistyczna – Linda Bojko
Specjalizacja Bezpieczeństwo i Studia Strategiczne – Kamila Sztyk
Specjalizacja Biznes i Polityka Indii – Sandra Malgrab
Specjalizacja Dyplomacja Współczesna – Dominika Żyłko
Specjalizacja Integracja i Stosunki Zewnętrzne UE – Vera Tikhanovich
Specjalizacja Komunikowanie Międzykulturowe –
Specjalizacja Międzynarodowa Polityka Handlowa – Adrianna Remiszewska
Specjalizacja Wschodnioazjatycka – Natalia Panuszewska

2 rok:
Specjalizacja Afryka i Bliski Wschód – Yavehniya Nasardinova
Specjalizacja Amerykanistyczna – Bartłomiej Sosnowski
Specjalizacja Bezpieczeństwo i Studia Strategiczne – Hubert Kroczak
Specjalizacja Biznes i Polityka Indii – Katarzyna Budzyńska
Specjalizacja Dyplomacja Współczesna – Marcin Grzeniewski
Specjalizacja Integracja i Stosunki Zewnętrzne UE – Agnieszka Pastuszka
Specjalizacja Komunikowanie Międzykulturowe – Marta Hałacińska
Specjalizacja Międzynarodowa Polityka Handlowa – Hubert Spychalski
Specjalizacja Wschodnioazjatycka – Hanna Gajewska

 

Chcesz być na bieżąco z tym co dzieje się w Naszym Instytucie? Chcesz brać udział w ciekawych eventach oraz zobaczyć z nich relacje? Polub nas! Zaobserwuj! Podaj dalej 🙂 

Profil Samorządu na Facebooku: https://www.facebook.com/ZssISM
Profil Samorządu na Instagramie: ism.uw
Snapchat: ism.uw