Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Zakład Ekonomii Politycznej Stosunków Międzynarodowych

Nazwa Zakładu Ekonomii Politycznej Stosunków Międzynarodowych wywodzi się z subdyscypliny nauki o stosunkach...

czytaj..

Zakład Integracji Europejskiej

W marcu 2012 r. Rada Naukowa ISM zatwierdziła przygotowaną przez Zakład zmianę nazwy i treści programowych...

czytaj..

Zakład Prawa i Instytucji Międzynarodowych

Do Zakładu przypisanych jest 12 pracowników i jedna doktorantka. Większość to osoby z wykształceniem prawniczym....

czytaj..

Zakład Studiów Pozaeuropejskich

Zakład Studiów Pozaeuropejskich podejmuje problematykę państw pozaeuropejskich, jak również procesów społeczno-gospodarczych...

czytaj..

Zakład Studiów Strategicznych

Zakład tworzy zespół kompetentnych i dynamicznych osób, o szerokim spektrum zainteresowań badawczych i bogatym...

czytaj..

Zakład Historii i Teorii Stosunków Międzynarodowych

Zakład Historii i Teorii Stosunków Międzynarodowych stanowi jeden z najstarszych zakładów, jakie mieszczą się w strukturze...

czytaj..

Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami

Częścią Instytutu Stosunków Międzynarodowych jest również Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami (Centre for Contemporary...

czytaj..